Skydda arv till minderårig

2021-08-15 i Testamente
FRÅGA
Om jag äger ett hus och går bort, så ärver mina barn huset. Ett av mina barn har gått bort, så då ärvs dennes del av dennes barn, dvs mitt barnbarn. Då barnet är under 18 år så antar jag att det är barnets andra förälder som företräder barnet. Hur kan jag säkerställa att detta arv inte försvinner, kan man skriva ett denna del skall förvaltas av person x fram till barnbarnets 18 års dag i ett testamente ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom barnet är omyndigt får barnet inte själv råda över sin egendom. Detta innebär att barnet inte får förvalta sitt arv själv, 9 kap. 1 § föräldrabalken. Det är i stället barnets förälder som är förmyndare om denne har vårdnaden om barnet, 10 kap. 2 § föräldrabalken.

Förmyndarens skyldigheter avseende arvet

Förmyndaren har i uppdrag att förvalta barnets tillgångar, 12 kap. 1 § föräldrabalken. Föräldern har som skyldighet att ta hand om egendomen (arvet) på det sätt som mest gynnar barnet, 12 kap. 3 § föräldrabalken.

Förmyndaren står under överförmyndarens tillsyn och är skyldig att lämna de upplysningar som överförmyndaren begär, 12 kap. 9 § föräldrabalken. Denna regel finns för att säkerställa att barn/omyndiga inte missgynnas på något sätt. Överförmyndaren kontrollerar alltså att allt går rätt till så att barnets arv inte missbrukas.

Vad du kan göra för ytterligare skydd av arvet

Förmyndaren får inte ta hand om tillgångar som barnet fått genom testamente med det villkor att egendomen ska stå under särskild förvaltning av någon annan än förmyndaren. Det finns alltså en möjlighet för dig att skriva ett testamente med ett särskilt villkor att arvet ska stå under förvaltning av någon annan till dess att barnet själv blir myndigt, 12 kap. 1 § föräldrabalken. Även utan ett sådant testamente finns dock som sagt ett skydd i form av överförmyndarens kontroller.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96494)