Skuldtäckning vid bodelning

2017-12-06 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Vi skall skilja oss. Vi har inte skrivit något äktenskapsförord. Jag äger idag 65% av vårt gemensamma boende och mitt blivande ex 35%. Jag har satt in ytterligare pengar i huset som jag har lånat av mina föräldrar via en revers på 1.000.000 kr. Vi kommer behålla huset till en börja med men jag vill att bodelningen skall bli klar så vi äger 50% var i huset. Går det att "behålla" reversen eller måste den återbetalas i bouppteckningen? Jag vill säkerställa att jag får ut de pengarna när fastigheten säljs alternativt att den skrivs om på något sätt.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga genom att förklara hur din skuld påverkas av skilsmässan och bodelningen. Jag kommer dessutom i svaret att använda mig av ett hypotetiskt scenario för att tydliggöra vad det är som gäller.

Reglerna som aktualiseras i detta fall finns främst i äktenskapsbalken (ÄktB).

Er egendom ska delas upp mellan er

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (ÄktB 9:1). Jag antar att er fastighet utgör giftorättsgods och inte enskild egendom. Detta innebär att fastigheten ska ingå i bodelningen (ÄktB 10:1) och alltså ingå i uppdelningen av egendomen mellan er. Bodelningen görs enligt huvudregeln så att vardera make får 50% av allt giftorättsgods.

Specialregel för skulder

I äktenskapsbalken 11 kap 2 § finns en regel som stadgar att varje make, innan bodelning sker, får undanta så mycket av den makens egendom att det täcker de skulder som den maken hade när skilsmässan inleddes. Vad detta innebär ska jag nedan tydliggöra genom att tillämpa regeln på din situation.

Regeln innebär i din situation att, eftersom att du har 1.000.000 kr i skuld, så får du undanta egendom som är din till det värdet (alltså 1 000 000) redan innan bodelningen ska ske. Om vi säger att du har egendom till ett värde av 750.000 förutom fastigheten (t.ex. om du har en bil, bohag som du köpt och fått, din cykel etc). Vi säger då att du har egendom av totalt 750.000 plus 65% av fastigheten. Vi säger att fastigheten är värd 5.000.000, vilket skulle göra din andel till 3.250.000 (65% av 5.000.000).

Då säger vi alltså att du har egendom till ett värde av totalt 4.000.000 (750.000 + 3.250.000). Detta ska då ingå i bodelningen med din make. Men innan bodelningen sker får du dra undan egendom för att täcka dina skulder. Om dina skulder då uppgår till totalt 1.000.000 innebär det att du får dra undan egendom till ett värde av 1.000.000 av de 4.000.000 som du ju har. Det kan t.ex. innebära att du undandrar all din egendom om 750.000 och en andel av fastigheten som uppgår till 250.000, så att det blir totalt 1.000.000. Detta gör att du endast behöver lägga in egendom till ett värde av 3.000.000 i bodelningen (eftersom du då har undandragit 1.000.000 av 4.000.000).

Om vi då säger att din make har egendom till ett värde av 750.000 han också, och hans andel i fastigheten är 35% av 5.000.000, vilket blir 1.750.000. Då har han egendom av totalt 2.500.000 (750.000 + 1.750.000). Vi säger också att han inte har några skulder alls.

Utifrån vad jag har beskrivit ovan skulle en bodelning se ut såhär:

1. Du får först behålla egendom till ett värde av 1.000.000 av de 4.000.000 du har totalt i egendom. Detta för att täcka dina skulder på 1.000.000. Denna regel finns alltså i äktenskapsbalken 11 kap 2 §.

2. Din resterande egendom om 3.000.000 slås ihop med din makes om 2.500.000. Vilket blir en total på 5.500.000

3. Detta totalbelopp delas på två, så att ni får hälften var: 5.500.000/2 = 2.750.000.

4. Då får ni 2.750.000 var efter bodelningen.

5. Det du totalt får efter skilsmässan blir då 2.750.000 plus de 1.000.000 som du undandragit för att täcka din skuld om 1.000.000.

Slutsatser

Vad detta slutligen innebär för dig är att du kommer att kunna undandra så mycket egendom du behöver för att få täcka dina skulder (det maximala du kan undandra för skuldtäckning är ALL din egna egendom). Detta betyder dock inte att du måste betala skulden. Syftet med regeln är endast att du ska ha egendom som utgör en sorts täckning för dina skulder, så att ni båda går ur äktenskapet med så jämlika nettotillgångar som möjligt. Du får alltså, utifrån exemplet ovan, 3.750.000 som du kan använda för att betala av dina skulder, men du behöver inte göra det.

Du får alltså göra vad du vill med skulden eftersom skuldförbindelsen endast är en fråga mellan dig och dina föräldrar. Det finns inget i skilsmässan som tvingar dig att betala skulden vid något särskilt tillfälle. Detta betyder att du utan problem kan vänta tills försäljningen av fastigheten skett och därefter betala av skulden, om du så vill.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp! Tveka inte att ställa en ny fråga eller kommentera nedan om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97421)