FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad23/08/2016

Skulder vid skilsmässa

Hejsan

Har en fråga min pappa ska skiljas o hans fru har tagit spelskulder under denna tid o tagit pengar från kontot där räkningarna ska betalas så de har fått påminnelse men sen har han betalat de lika fort men tyvärr inte kollat upp varför pengarna har försvunnit men min fråga måste han betala hennes skulder vid skilsmässa.

Mvh lola dottern

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap. 3 § svarar varje make själv för sin skulder. Det innebär att den som har t ex en studieskuld svarar för den själv. I 11 kap. 2 § ÄktB står att en makes skulder ska täckas av dennes giftorättsgods, den s.k. skuldtäckningen. Skuldtäckningen gäller bara den make som har skulderna, den andre makens giftorättsgods påverkas alltså inte.

Vid en bodelning innebär detta att den make som har skulderna får dra av dessa från sitt giftorättsgods. Överstiger skulderna giftorättsgodset blir summan 0, det kan aldrig bli minus - då skulle man ju vara tvungen att betala sin makes skulder. Efter skuldtäckningen läggs vardera makes giftorättsgods samman (se ÄktB 11 kap. 3 §), och summan delas på två. Om den ena maken har mer skulder än giftorättsgods innebär det alltså att denne "bidrar" med 0 i giftorättsgods, och då får hälften av den andre makens giftorättsgods i andelsberäkningen. Skulden behålls av den skuldsatte, skulden delas alltså inte vid bodelningen.

- See more at: http://lawline.se/answers/delas-skulder-vid-skilsmassa#sthash.O7gdZoVS.dpuf

Mikael JonassonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?