Skulder vid samboskap

2019-05-03 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag var sambo med en kille och han frågade om vid ville köpa en lägenhet för att sälja. Men jag tyckte inte det för den var för dyr Han köper lägenheten i alla fall utan min vetskap. När vi separerade för 6 mån sedan och nu så påstår han att hans advokat säger att jag är medskyldig till skulden. Stämmer det? Mvh nadja alm
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För sambor gäller, precis som för makar, att var och en av samborna råder över sin egendom och står för sina egna skulder (1 kap 3 § Äktenskapsbalken).

När ett samboskap avslutas ska en bodelning av samboegendomen ske på begäran av en av samborna (8 § Sambolagen). Samboegendomen är den egendom som ska delas lika mellan samborna vid en bodelning (14 § Sambolagen). Vad som räknas som samboegendom är bohag och gemensam bostad om dessa köpts med syftet att vara för gemensam användning (3 § Sambolagen). All egendom som genom arv, testamente, gåva etc. givits en sambo med förbehåll om att vara enskild egendom ska inte anses som samboegendom (4 § Sambolagen). Med gemensam bostad ska förstås sådan bostad som köpts/hyrs med syftet att vara sambornas bostad och faktiskt huvudsakligen är det (5 § Sambolagen).

I övrigt ska det vid bodelningen räknas ihop vilka tillgångar som är samboegendom (12 § Sambolagen). Härefter räknas skulder av från vardera sambo för att täcka de individuella skulder de har som härstammar från samboegendomen. I fall när ena sambon inte kan betala av sina skulder, som visserligen inte är kopplade till samboegendomen, med sina egna tillgångar kan en del betalas av med hjälp av samboegendomen. Detta är dock en sista utväg och en oförmåga att betala måste styrkas av den som behöver "hjälpen" (13 § Sambolagen). Vad som sedan återstår av de totala tillgångarna, när skulderna räknats av, delas lika mellan samborna (14 § Sambolagen). Detta innebär att avbetalning av varje sambos skulder kan resultera i att en av samborna får hjälp av de gemensamma tillgångarna för att täcka sina skulder.

Det som blir aktuellt att fråga sig i ditt fall är om bostaden som köptes kan räknas in som samboegendom och därigenom vara del av bodelningen och i annat fall om din sambo har en oförmåga att betala sin a övriga skulder. Om din sambo inte kunde betala skulden genom egna tillgångar, kan det vara så att han har rätt att få del av samboegendomen för att betala sina skulder innan ni går vidare till att dela lika på det som finns kvar.

För det första finner jag det osannolikt att bostaden skulle kunna räknas som samboegendom och därigenom vara föremål för bodelning. Som nämnt ovan ska den gemensamma bostaden vara ämnad för att bli gemensam bostad samt huvudsakligen använd för detta för att anses som samboegendom. Jag skulle säga att det faktum att du inte visste om affären utgör ett hinder för din sambo att hävda att den ska anses som gemensam bostad och därigenom utgöra samboegendom.

Om din sambo däremot skulle kunna styrka en oförmåga att betala av sina andra skulder skulle han kunna ha rätt att ta del av samboegendomen för att betala av dessa.

Med reservation för att jag inte har hela bilden av er situation skulle jag säga att du sannolikt inte är skyldig din sambo några pengar, förutom om han inte kan betala av sina övriga skulder på egen hand. I övrigt står du inte med på skulden på något sätt, inte att döma av det som framgår i din fråga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2325)
2019-10-14 Vad kan makar göra för att undanta viss egendom från bodelning?
2019-10-13 Enskild egendom ska inte ingå i en bodelning
2019-10-12 Kan man göra en bodelning när det har gått ett år sedan skilsmässan?
2019-10-10 Vilka möjligheter har makar att bo kvar i den gemensamma bostaden vid respektive makes dödsfall?

Alla besvarade frågor (73747)