Skulder vid bodelning

2016-11-07 i Bodelning
FRÅGA
Jag är gift och har förutom våra gemensamma bolån ett lån som jag tagit själv, i eget namn. Detta gjorde jag för att klara våra fattigaste år då maken var arbetslös och barnen var små, men han vet tyvärr inte om det. Dumt gjort, jag vet. Vad händer om vi skulle skiljas? Är det bara mitt lån eller är allt mitt också hans, även lånet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en äktenskapsskillnad ska det enligt 9kap. 1§ Äktenskapsbalken upprättas en bodelning. Hur skulderna vid en bodelning ska avräknas regleras i 11kap. 2§ Äktenskapsbalken. Skulder som är hänförliga till enskild egendom avräknas på vardera makes enskilda egendom och skulder som är hänförliga till giftorättsgods avräknas på vardera makes giftorättsgods. Är skulderna på enskild egendom större än tillgångarna får man enligt samma paragraf täckning ur sitt giftorättsgods. Enligt 11kap. 3§ Äktenskapsbalken ska vad som återstår av giftortättsgodset,efter avräkning har gjorts, läggas samma och delas lika.

Svaret på din fråga beror alltså på huruvida lånet är hänförligt till enskild egendom eller giftorättsgods. Är det fråga om giftorättsgods skulle man kunna säga att lånet även blir din makes eftersom det i sådant fall kommer avräknas på ert giftorättsgods. Är det däremot fråga om enskild egendom kommer lånet inte påverka din make vid en bodelning, såvida inte skulderna av din enskilda egendom överstiger värdet av tillgångarna.

Eftersom svaret på din fråga beror på en del omständigheter som jag inte vet var det svårt att ge dig ett definitivt svar men jag hoppas ändå att svaret var till hjälp!

MVH

Gustav Wahlberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll