Skulder vid äktenskapsskillnad

2020-12-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Om min man har mycket skulder i Sverige ska de delas upp efter skiljmässa? Eller är det bara hans skulder? Om de står på hans namn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av bestämmelserna i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag tolkar din fråga som att ni inte har något äktenskapsförord där ni reglerat vad som är enskild egendom och inte och att dessa skulder står i din partners namn.

Enligt äktenskapsbalken (1 kap. 3 § ÄktB) svarar varje make för sina egna skulder, vilket innebär att du inte är skyldig att betala av din mans skulder. Det som däremot kommer att ske är att allt som inte är enskild egendom räknas som gifterättsgods och detta giftorättsgods ska användas för att täcka skulderna hänförliga till din man, innan ni lägger ihop giftoträttsgodset och delar det på två (11 kap. 3 § ÄktB). Du behöver alltså inte betala din mans skulder men din man får täcka sina skulder med dennes giftorättsgods innan ni slår ihop ert giftorättsgods och delar mellan er. Observera att i det fall skulderna överstiger giftorättsgodset blir det 0 och du kommer alltså inte behöva täcka den då heller, utan den delen av skulden som eventuellt inte täcks av giftorättsgodset ska din man isåfall behålla själv.

Hoppas du fått svar på din fråga, återkom gärna annars!

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1035)
2021-04-17 Vid vilken tidpunkt bedöms vad som ska ingå i en bodelning vid skilsmässa och hur vet man att ett arv ska ingå i denna bodelning?
2021-04-17 Hur gifter man sig med medborgare från 3:de land? (Jamaica)
2021-04-15 Svensk skilsmässas giltighet i USA
2021-04-12 Vem äger vad i ett äktenskap?

Alla besvarade frågor (91293)