Skulder i dödsbo

2015-07-27 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej Lawline !2001 gifte sig min far och frun hade både mark och fastigheter.Nu har far dött och har en skuld hos kronofogden på 300000 kr men det finns bara 150000 kr i dödsboet.Jag frågade Kronfogden om dom kommer att utmäta något från mark eller fastigheterna var svaret nej eftersom frun står som ägare till all mark och fastigheter.Det finns inget äktenskapsförord bara ett testamente.Och om jag förstår rätt kan jag ej heller göra något anspråk på vare sig mark eller fastighet även som bröstarvinge.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga, jag ska försöka besvara den så gott jag kan.

Anledningen till att kronofogden inte utmäter fastigheterna är precis som du säger, att marken står på din pappas fru. Då man i Sverige inte ärver skulder kan därför ingen (inte ens en arvinge eller make/maka) bli betalningsansvarig för en avlidens skulder. En utmätning görs även under bestående äktenskap endast på den berörda personens tillgångar och alltså ej på make/makas tillgångar.

När din pappa dör kan hans fru välja om hon vill göra en bodelning eller inte, detta enligt 12:1 Ärvdabalken. Då hon har mer egendom än vad din pappa bör hon avstå från att göra en bodelning. En bodelning hade inneburit att egendom från din pappas fru hade överförts till din pappa, då hon hade mer egendom än honom. Effekten av det blir att du endast kan kräva ut din del av arvet som var din pappas egendom. Eftersom din pappa har mer skulder än egendom kan du alltså inte ärva någonting i detta fall. Den egendom som är din pappas kommer säljas av och betala så mycket av skulderna som är möjligt. Du har alltså ej möjlighet att göra anspråk på din pappas frus tillgångar.

Hoppas det var svar nog på din fråga.

Eric Brinck
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll