Skulder, arvsberättigade och testamente, hur funkar det?

Har några frågor om testamente.Om jag skriver i mitt testamente att min son ska ärva mitt Fritidshus som sin enskilda egendom så blir det inte så utan min fru ska ha hälften och bröstarvingarna kommer ändå att få sin del hur än vi skriver.Jag är gift sedan 15 år tillbaka med en Fillipinska som har två gifta döttrar i Sverige som har tre barn kommer dom också att få ärva mig?Själv har jag en biologisk son och två barnbarn.Jag förstår inte vitsen med att skriva enskild egendom för det blir ju inte så.Mina pensionärsbekanta trycker på att det är viktigt att skriva enskild egendom.Alla verkar ju ta bitar av kakan.Jag har alltid trott att skriver man sin enskilda egendom då är det den som ärver huset utan vidare utan att andra ska ha del i huset.Sen begriper jag inte varför man över huvud tagit ska skriva testamente det blir ju ändå inte som man vill att det ska se ut.Det finns ju redan reglerat i lagar och förordningar.Det enda som återstår är att spendera och lyxa till livet köpa ny Bil ta skulder och leva upp alla kontanter för dom går i allafallinte dit man vill.Förlåt min okunskap i ämnet har nyss börjat titta på det är 74 år så det är dags. Hur regleras skulder delas dessa också upp enligt ovan?

Lawline svarar

Hejsan,

Som jag förstår din fråga så vill du veta mer om arvsreglerna samt om skulder ärvs. Jag ska försöka klara upp det hela.

Aktuell lag: ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Arvsregler
Här går jag igenom reglerna för arv när ingen testamente finns. De enda som ärver efter dig är dina biologiska barn eller eventuella adoptionsbarn (bröstarvingar) samt din make. Din makes döttrar och deras barn ärver därför inte från dig utan ett testamente. Huvudregeln är att om man är gift så får maken kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Det innebär att hon inte "får" din egendom utan endast förfogar över din egendom tills hon går bort, hon förfogar alltså över dina bröstarvingars framtida arv. När hon går bort så ärver dina bröstarvingar din del i hennes kvarlåtenskap, det så kallade efterarv. Dina barn har dock valet att begära att ändå få ut sitt arv efter din bortgång, se 3 kap 1§ ÄB.

Sammanfattningsvis, utan ett testamente, så kommer din fru att ärva din egendom med fri förfoganderätt. Dina bröstarvingar har dock rätt att begära att få ut sin arvslott direkt efter din bortgång.

Testamente
Reglerna jag gick igenom ovan gäller som sagt endast om du inte skriver ett testamente. Huvudregeln när du skriver ett testamente är att testamentet ska följas så långt som möjligt. Det innebär att ett testamente överskrider de regler som jag nämnt ovan, 11 kap 1§ ÄB. Utgångspunkten är att man får testamentera bort allting, hur man vill. Undantaget från detta är det så kallade laglotten. Laglotten är hälften av en bröstarvinges arvslott och en bröstarvinge har alltid rätt att begära att få ut sin laglott. Denne har också såklart rätt att avstå sin laglott. Vad detta innebär är att man kan testamentera bort hela sin egendom om alla bröstarvingar avstår från sin laglott, om alla bröstarvingar begär ut sin laglott så kan man endast testamentera bort hälften av sin egendom, se 7 kap 1 och 3§§ ÄB.

Enskild egendom
Varför man skriver att det är enskild egendom är på grund av bodelningsregler. Bodelning är aktuellt om din son blir sambo eller gifter sig. Enskild egendom innebär att din son inte kommer att behöva dela på detta om en enventuell bodelning sker i framtiden, se 7 kap 1-2§ ÄktB.

Skulder
Skulder går inte till arv om inte någon arvinge tar över skulden. Detta kan vara aktuellt t.ex om de äger en fastighet och fastigheten är belånad. I sådana fall kan lånet skrivas över på arvingen och arvingen kan därför äga fastigheten med belåning. Huvudregeln är dock att alla dina skulder ska betalas innan ett arvskifte och endast dina nettotillgångar går till arv.

Jag hoppas jag har kunnat svara på dina frågor, har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

vänligen,

Binh TranRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning