Skuldavräkning vid försäljning av gemensamt hem

2018-09-30 i Bodelning
FRÅGA
Vid en skilsmässa ska vinsten vid försäljning av det gemensamma huset betala av skulderna i den ena makens enskilda firma?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline.

Huvudregeln i ett äktenskap är att makarna svarar för sina skulder, se 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Samma princip gäller även vid skilsmässa. Avräkning av makarnas skulder ska alltså i första hand ske från deras egna giftorättsgods, 11 kap. 2 § 1 st. Äktenskapsbalken. Om en make exempelvis äger en båt så ska avräkning av dennes skulder ske från båten denna äger. Om den ena maken har mer skulder än vad denna har tillgångar så kommer denna inte att bidra med något giftorättsgods till bodelningen.

Vid försäljning av ert gemensamma hus så ska vinsten fördelas lika mellan er makar. Efter det kan den ena maken använda dessa medel till att betala av sina resterande skulder. Detta faller alltså tillbaka på huvudregeln om att vardera make svarar för sina egna skulder.

Med vänlig hälsning,

Jennifer Jalaho
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2269)
2019-08-19 Ska eget pensionssparande och enskild firma delas lika?
2019-08-18 Vad händer med lägenheten nu när vi ska skilja oss?
2019-08-13 Skilsmässoansökan styr egendomens värde i bodelningen
2019-08-12 Fördelning av egendom vid äktenskapsskillnad

Alla besvarade frågor (72153)