Skuldavräkning vid försäljning av gemensamt hem

2018-09-30 i Bodelning
FRÅGA
Vid en skilsmässa ska vinsten vid försäljning av det gemensamma huset betala av skulderna i den ena makens enskilda firma?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline.

Huvudregeln i ett äktenskap är att makarna svarar för sina skulder, se 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Samma princip gäller även vid skilsmässa. Avräkning av makarnas skulder ska alltså i första hand ske från deras egna giftorättsgods, 11 kap. 2 § 1 st. Äktenskapsbalken. Om en make exempelvis äger en båt så ska avräkning av dennes skulder ske från båten denna äger. Om den ena maken har mer skulder än vad denna har tillgångar så kommer denna inte att bidra med något giftorättsgods till bodelningen.

Vid försäljning av ert gemensamma hus så ska vinsten fördelas lika mellan er makar. Efter det kan den ena maken använda dessa medel till att betala av sina resterande skulder. Detta faller alltså tillbaka på huvudregeln om att vardera make svarar för sina egna skulder.

Med vänlig hälsning,

Jennifer Jalaho
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2110)
2019-03-17 Ska avkastningen från ett aktiebolag som är enskild egendom ingå i en bodelning?
2019-03-15 Efterlevande makes rätt att skippa bodelning
2019-03-15 Privat pensionssparande kan ibland undantas ur bodelning
2019-03-15 Fordran på konkursbo ingår i bodelning

Alla besvarade frågor (66872)