Skuldavräkning vid bodelning

2019-09-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Vid bodelning, ska lån som jag köpt egendom för, vara med i bodelningen? Jag har ex ett helt vanligt "LO-lån" på sparbanken/swedbank som är på ca 22´000kr, detta lån har tagits under förhållandet för saker jag köpt till nytta för mig och hushållet. Ska det vara med i bodelningen? Sannolikt finns saker med i bodelningen som jag köpte för detta lån, ska hon ha pengar för sakerna jag köpte men slippa dela på lånet? Finns det undantag? Jag har även ett CSN-lån jag tagit under förhållandet, ska det med i bodelningen eller är det enskilt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skulder räknas vanligtvis in i bodelningen.

Vid beräkning av din och din makes respektive andelar i boet görs en skuldavräkning. Det innebär att din och din partners andelar av giftorättsgodset kommer att minskas med era respektive skulder (11 kap. 2 § 1st. ÄktB). Vad som sedan återstår av ert giftorättsgods, efter att avdrag för skulderna har gjorts läggs samman och delas sedan lika mellan dig och din make (11 kap. 3 § ÄktB). Skulder som hänför sig till förmånsrätt i enskild egendom ska dock i första hand räknas av från den enskilda egendomen (11 kap. 2 § 2 st. ÄktB).

Det innebär att ditt CSN-lån och LO-lånet enligt huvudregel ska "ingå i bodelningen", eller rättare sagt kommer dessa lån dras av från din del av giftorättsgodset, som sedan läggs samman med din makes giftorättsgods och delas lika. Det finns en jämkningsregel som innebär att om fördelning enligt huvudregeln är oskälig kan den jämkas. Då görs en helhetsbedömning avseende skuldens tillkomst, tidpunkten då skulden upptogs, om skulden lett till ökade inkomster eller förbättrad ekonomi för makarna o.s.v. CSN-lån räknas dock vanligtvis in i bodelning och i synnerhet om LO-lånet användes för att köpa lös egendom till hemmet som ingår i bodelningen kommer med största sannolikhet inte heller den skulden att kunna jämkas.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll