Skuld till sambo vid bodelning

2019-06-20 i Bodelning
FRÅGA
Jag har en fråga angående hur en skuld jag har till min sambo, som vi skrivit avtal om, hur den ska beräknas i en bodelning. Ska den dras av tillsammans med resten av mina skulder innan man slår ihop alla tillgångarna till en pott som ska delas på? Ska den summan i så fall läggas till som en tillgång på hans sida före potten slås ihop och sen delas mellan oss eller hur blir det med den biten? Vi har gemensam ekonomi i dagsläget med alla bankkonton gemensamt... och en villa med lån vi båda äger lika delar. Jag har studieskulder med min sambo har inga skulder. Sen har jag en skuld till honom på 300.000kr som är hälften av insatsen till villan, och det är den skulden jag nämnt ovan som jag vill veta hur man beräknar i bodelningen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När det gäller bodelningen så fördelar man alla tillgångar som kan räknas som samboegendom enligt sambolagen (SamboL) 3 § för varje sambo, t ex kanske du har köpt gemensamma möbler för 50 000 och han har köpt hushållsmaskiner för 20 000. Man räknar då värdet på tillgångarna på vardera sidan eller fördelar det med hälften om man inte klart vet vem som betalat eller om man betalat precis lika mycket.

Sedan drar man bort skulder som har uppkommit av inköp som rör samboegendom enligt SamboL 13 §. Det framgår av lagrummet och förarbetet att då skulden är att hänföra till samboegendom, alltså till exempel inköpet av den gemensamma bostaden ska den avräknas därifrån. Skulden ligger dock i uträkningen på din sida. Så om in har ett gemensamt lån på t ex 500 000 så kommer du att ha 250 000 + 300 000 som du är skyldig din sambo i minus på din sida. På det sättet kan ni räkna ut hur stora andelar ni har rätt till vid värdering av det gemensamma boendet. Sambornas övriga skulder som inte har med samboegendomen att göra täcks bara av samboegendomen om man inte har egna sparade medel eller tillgångar att täcka skulderna med.

Till syvende och sist kommer ni komma till ett plus (eller minus) på vardera sidan. Resterande del av samboegendomen som återstår delas då lika mellan parterna enligt SamboL 14 §.

Kom ihåg att upprätta ett skriftligt bodelningsavtal som undertecknas av er båda!

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2672)
2020-11-27 Vad ska ingå i bodelningen?
2020-11-24 Ersättning för amortering vid bodelning?
2020-11-21 Vilka krav ställs på en bodelning?
2020-11-17 Bodelning av skogsbruksfastighet i samband med att samboförhållande upphör

Alla besvarade frågor (86531)