Skriva under på heder och samvete, brott, preskriptionstid

2018-10-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag läste nyligen " https://www.lawline.se/answers/preskriptionstidens-betydelse-for-straffrattsligt-ansvar ".Och jag fick delvis svar på min fundering, men jag skulle behöva ha hjälp att förtydliga vissa saker.Om man skriver under på "heder och samvete" och preskriptionstiden är 2 år gäller det även om brottet skulle anses vara grovt? Jag menar om preskriptionstiden är 2 år och man inte har blivit dömd innan dess, då är ju "heder och samvete" signering inte giltig längre och man kan alltså inte bli åtalad vare sig det anses som grovt eller inte?Däremot om man skulle bli åtalad innan de 2 åren så kan man få osann försäkran eller grov osann försäkran beroende på brottet?
SVAR

Om man skriver under på "heder och samvete" och preskriptionstiden är 2 år gäller det även om brottet skulle anses vara grovt?

Att t.ex. avsiktligen uppge fel uppgifter när man skriver under på heder och samvete kan utgöra brottet osann försäkran, se 15 kap. 10 § brottsbalken. Påföljden kan bli böter eller fängelse upp till sex månader. Om brottet är grovt, t.ex. beroende på graden av felaktiga uppgifter som lämnats, kan upp till två års fängelse utdömas.

Om du kikar i 35 kap. 1 § brottsbalken, så ser du att preskriptionstiderna varierar mellan två och tjugofem år beroende på vad maxstraffet teoretiskt sett kan bli för varje enskilt brott. Preskriptionstiden för osann försäkran är två år medan den är fem år för grov osann försäkran.

Jag menar om preskriptionstiden är 2 år och man inte har blivit dömd innan dess, då är ju "heder och samvete" signering inte giltig längre och man kan alltså inte bli åtalad vare sig det anses som grovt eller inte?

Om preskriptionstiden för ett brott är två år, t.ex. osann försäkran eller något annat brott, så får åtal inte väckas efter dessa två år. Åtal får dock väckas t.ex. dagen innan det har gått två år, vilket kan resultera i att man kan få fängelsestraff efter kanske fyra år (processen i rättegång kan ta lång tid).

Huruvida brottet är grovt eller inte har ingen betydelse, utan man tittar på maxstraffet som kan utdömas för brottet. Ett grovt brott är ofta förenat med ett maxstraff på över två år. Det innebär att preskriptionstiden oftast är minst fem år för grova brott.

Man skulle kunna säga att signeringen inte längre är giltig efter att preskription har inträtt. Då pratar vi endast om det straffrättsliga ansvaret. Själva överenskommelsen (om någon sådan finns) som är signerad är dock fortfarande giltig.

Däremot om man skulle bli åtalad innan de 2 åren så kan man få osann försäkran eller grov osann försäkran beroende på brottet?

Om man blir åtalad innan preskription har inträtt, dvs. inom två år för osann försäkran och fem år för grov osann försäkran, så kan man bli ställas inför rätta för det. Precis som du själv skriver.

Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1169)
2020-02-26 När gallras en uppgift i belastningsregistret när påföljden är en kombination av villkorlig dom och dagsböter?
2020-02-26 Hur länge är en dom synlig i belastningsregistret?
2020-02-25 Hur länge finns en påföljd kvar i belastningsregistret?
2020-02-23 Krav för fotboja

Alla besvarade frågor (77523)