Skriva över alla tillgångar så att särkullbarn blir arvlösa

Hej,

Min far som var omgift och hade 4 barn i sitt nya äktenskap gick bort för några år sedan.

Vi särkullbarn fick inte ärva något från honom.

Han hade skrivit över alla sina tillgångar på sin fru.

I testamentet stod det att om hans fru skulle gå bort före honom, vilket inte var så troligt då hon är 23 år yngre, skulle alla barnen, även vi särkullbarn ärva, annars inte.

Vår far hade varit sjuk under många år efter en stroke.

Min fråga är kan man göra sina särkullbarn helt arvlösa genom att planera under lång tid

så att man tillslut har skrivit över allt till sin maka/make?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom din far var gift är huvudregeln, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken, att hans kvarlåtenskap tillfaller hans fru. Särkullbarn ska dock få ut sina arvslotter direkt om de inte väljer att avstå den rätten till förmån för efterlevande make, enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken.

Du skriver i din fråga att din far hade skrivit testamente. Enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken har bröstarvingar alltid rätt att få ut sin laglott (hälften av arvslotten) och denna rätt kan arvlåtaren inte begränsa genom testamente. Du och de andra särkullbarnen har rätt att begära jämkning av testamentet inom sex månader från att ni tog del av testamentet för att få ut er laglott.

Om din far skrev över alla sina tillgångar på sin fru, så att allt är hennes enskilda egendom nu, spelar det tyvärr ingen roll att ni har rätt till er laglott, eftersom det i så fall inte finns någon kvarlåtenskap att fördela. Om egendomen inte har gjorts till din fars frus enskilda egendom genom äktenskapsförord, ska den fördelas mellan din fars dödsbo och din fars fru, enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken, eftersom egendomen i så fall utgör giftorättsgods. Troligtvis har din far och hans fru sett till att egendomen blev hennes enskilda, eftersom det annars inte blir någon skillnad i arvshänseende.

Sammanfattningsvis och som svar på din fråga så kan man göra särkullbarn arvlösa genom att skriva över allt man äger på sin maka/make samt upprätta äktenskapsförord där man anger att all egendom ska vara enskild.


Med vänlig hälsning,

Caroline OravaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning