Skriftlig fullmakt - behörighet och befogenhet

2018-10-22 i Avtal
FRÅGA
Jag gav min syster en skriftlig fullmakt att ingå avtal om lös egendom för att köpa en auktoriserad grammofon för min räkning. Muntligt instruerar jag min syster att köpa denna grammofon så billigt som möjligt och för maximalt 50 000 kronor. Jag får några veckor senare ett telefonsamtal från en kvinna som undrar vart de ska sända ett skrivbord som de sålt till mig på denna auktion. De instruerar mig om att sätta in 50 000 kr för på ett konto. Lite efterforskning avslöjar att min syster köpt detta auktoriserade skrivbord för min räkning. Hon påstår att hon gjort de efter att varit på en bar (efter några öl) och menar att hon köpte ändå bordet för 50 000 kronor vilket låg inom ramen för den fullmakt hon hade.Jag blir självklart förbannad och vägrar att fullfölja köpet. Kan jag vägra?;b) Vad kan jag göra om det visar sig att jag måste fullfölja köpet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som frågan är formulerad har jag svårt att urskilja om den skriftliga fullmakten anger ordvalet "lös egendom" eller "auktoriserad grammofon". Eftersom att svaret på frågan skiljer sig åt beroende på vilket sätt fullmakten är utfärdad, kommer jag att svara utifrån båda scenarier. Svaret på din fråga regleras i 2 kap. Avtalslagen. Det är således denna lag jag kommer att tillämpa då jag svarar på din fråga.

Skriftlig fullmakt om att ingå avtal om auktoriserad grammofon
Fullmaktsrätten kräver att man skiljer på två begrepp: behörighet och befogenhet. Det handlingsutrymme som beskrivs i den skriftliga fullmakten betecknas som behörighet. Din systers behörighet i detta fall är alltså att köpa en auktoriserad grammofon för din räkning. De muntliga instruktioner som din syster har fått betecknas som befogenhet. I frågan anges att din syster har köpt ett skrivbord istället för grammofonen. Då denna rättshandling ingicks handlande hon klart utanför sin behörighet, denna var ju att köpa en auktoriserad grammofon. Rättshandlingar utanför behörigheten binder inte huvudmannen, vilket i detta fall är du. Detta framgår av 10 § 1 st. AvtL. Du har således rätt att vägra köpet i detta fall.

Skriftlig fullmakt om att ingå avtal om lös egendom
I detta fall utgår jag från att den skriftliga fullmakten enbart anger att lös egendom ska köpas. Därutöver har du muntligen instruerat din syster att det är en auktoriserad grammofon som ska köpas, samt vilket pris du vill betala för denna. Behörigheten i detta fall är således att köpa lös egendom och befogenheten är att köpa en auktoriserad grammofon för max 50 000 kronor. Då din syster köper ett skrivbord istället för grammofonen går hon utom befogenheten. Hon har däremot handlat inom behörigheten som var att köpa lös egendom, då skrivbord utgör lös egendom i lagens mening. Rättshandlingar inom behörigheten men utom befogenheten binder huvudmannen, förutsatt att den som rättshandlingen ingicks med var i god tro (11 § 1 st. AvtL). Med detta menas att om säljaren till skrivbordet inte insåg eller borde insett att du instruerat din syster att det var en grammofon som skulle inhandlas är avtalet bindande mellan dig och säljaren.

Vad kan du göra om avtalet är bindande?
Om du lider skada av befogenhetsöverskridandet är din syster skadeståndsansvarig enligt 18:3 och 18:4 HB. Detta förutsätter dock att du faktiskt lidit skada av befogenhetsöverskridandet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Aksinja Rönnlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1078)
2019-03-20 Vad gäller när fastighetsägarna säger en sak men den allmänna principen säger en annan?
2019-03-20 Möjlighet att i efterhand ensidigt förändra avtalsvillkor
2019-03-19 Kan leasingföretaget ändra ett avtal?
2019-03-18 Vad är en Non-Waiver klausul på svenska?

Alla besvarade frågor (66968)