Skriftlig ansökan om äktenskapsskillnad

Jag vill skiljas men vill inte skriva på papper. Vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

För att upplösa ett äktenskap måste en skriftlig ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till en tingsrätt där en av makarna har sin hemvist, se 1 kap. 5 §, 5 kap. 1 § och 14 kap. 3 § äktenskapsbalken. En ansökan måste alltså ske skriftligt.

Om makarna är överens om en äktenskapsskillnad, dvs. att båda makarna vill skilja sig, kan de ge in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Vill enbart den ena maken skilja sig kan denna ansöka om stämning om äktenskapsskillnad, se 14 kap. 4 § äktenskapsbalken. Den maken har då rätt till äktenskapsskillnad efter en betänketid på sex månader, se 5 kap. 2 § äktenskapsbalken.

Om du vill skiljas finns det alltså inte något annat alternativ än att skriva under ansökan.

Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230.

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”