Skrev över fastighet till fader efter skiljsmässa.

2021-02-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min exman fick en bostad utomlands under vårt äktenskap. Idag är vi skilda och ska bodela. Han säger nu att hans pappa står på lägenheten, men jag vet att han stod för den när den köptes. Hör i Sverige äger vi en lägenhet och ett radhus. Jag behåller huset och ska ge honom 300' och han behåller lägenheten. Kan jag på något sätt bevisa att han ägde en lägenhet med inköpscheferna på 900' som skrevs över på hans pappa efter vär skillsmässa?
SVAR

Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du dels frågar om den utländska bostaden ska inkluderas i bodelningen och om du i sådana fall kan bevisa att så är fallet.

Utgångspunkten för egendomen är dagen då äktenskapsskillnad väcktes, 9:2 ÄktB. Det innebär att om maken vid dagen för skilsmässan stod som ägare, så ska fastigheten inkluderas.

Makarna har även en skyldighet att redovisa all egendom som kan ha betydelse. Ifall fastigheten har givits bort sedan äktenskapsskillnaden så ska det redovisas, 9:3 ÄktB.Om du lyckas erhålla bevis på att lägenheten stod på din make vid dagen för äktenskapsskillnadens väckande så kommer lägenheten inkluderas i bodelningen, såtillvida att egendomen är giftorättsgods.

Jag hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?