FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt01/12/2017

Skolplikt eller umgänge när ena föräldern bor utomlands

Hur gäller lagen för umgänge när föräldrarna bor i olika länder? Går skolplikt före umgängesrätt eller tvärtom ifall det är mest praktiskt att förlänga lov för att barnet ska kunna träffa sin förälder? När barnet börjat gymnasiet; i vilken grad kan man förvänta sig samarbete från skolan för att möjliggöra hemstudier e.d. för att barnet ska kunna träffa sin förälder och andra syskon? Kan isåfall kommunens socialtjänst vara behjälpliga i kontakt med skola i de fall skolan inte förstått nödvändigheten med att barnet träffar förälder och syskon, eller finns inget krav på samverkan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Barnets bästa: skolplikt och umgänge

Skolplikten gäller för barnet om det är bosatt i Sverige. Detta medför att om barnet har sin egentliga hemvist utomlands omfattas barnet inte av svensk skolplikt 7:2 1 st Skollagen (SkolL) jämte 29:2 SkolL. Utöver detta gäller även det att om barnet vistas varaktigt utomlands, vilket kanske blir fallet här, så gäller inte skolplikten. Dessutom gäller den inte om det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola, 7:2 2 st SkolL.

Att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna, 6:2a Föräldrabalken (FB) är en grundläggande princip i föräldrabalken och anses oftast förenligt med barnets bästa. Vid sådana här umgängesfrågor ska barnets bästa vara avgörande 6:2a FB. Alltså, om det är barnets bästa att umgås med utlandsboende föräldern för att upprätthålla en nära och god kontakt ska detta vara avgörande i umgängesfrågan.

Med detta sagt ska barnets bästa även vara avgörande i all utbildning 1:10 SkolL. Barnet kan även fullgöra sin skolplikt på annat sätt enligt 24:23 SkolL om:

1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i denna lag,

2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och

3. det finns synnerliga skäl.

Det finns inte tillräckligt med omständigheter angivna i uppgiften för mig att bedöma om det föreligger förutsättningar som talar för att sådana skäl räcker för fullgörelse av skolplikt på annat sätt.

Vid gymnasieålder

Barnets åsikter ska även vara betydande i alla frågor som rör skolan med hänsyn till dess ålder och mognad. När barnet når gymnasieålder ska dess åsikter anses ha en stor inverkan på dennes skolgång 1:10 2 st SkolL. Skolplikten har även upphört vid tiden för gymnasiala studier, 7:12 SkolL. Om barnet då vill bo med eller umgås med den utlandsboende föräldern så sätter inte skolplikten längre stopp för detta.

Mitt råd

Om föräldrarna har delad vårdnad och kommer överens om att den nära och goda kontakten med båda föräldrarna är viktig samt att barnet faktiskt omfattas av skolplikten så råder jag dem att utforska möjligheterna till att fullgöra skolplikten på annat sätt. Detta är dock inte nödvändigt om barnet nått gymnasieålder då skolplikten upphört, det blir alltså en fråga föräldrarna emellan om hur umgänge ska äga rum.

Hoppas att du fått ledning i din fråga! Behöver du mer hjälp så är du välkommen att ställa en ny fråga.

Vänligen,

Jessica KhooRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”