FrågaFAMILJERÄTTBodelning02/05/2020

Hur kommer arvet fördelas vid testamente?

Hej, jag har en fråga:

Pappan har aktier (värde 10 miljoner kr).

Pappan har äktenskaps-förord med sin fru (Mamman) om att aktierna är hans.

Dessutom är bilen (värde 100 000 kr) och traktorn (värde 150 000 kr) Pappans.

Mammans tillgångar är huset/fastigheten (värde 5 miljoner kr)

Mamman och Pappan har inga lån utan enbart dessa tillgångar.

De har 2 st barn, Dottern och Sonen.

Pappan vill ge så stor del som möjligt av sina aktier vid sin bortgång till vem han vill,

så han skriver ett testamente. (vi kan kalla denna person X.)

Pappan dör och inom loppet av ett eller två år dör även Mamman.

Hur fördelas arvslotten, pengarna när föräldrarna är död mellan Dottern och Sonen och person X ?

Hoppas Ni kan hjälpa med frågan.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fördelning av arv och regler om testamente återfinns i Ärvdabalken.

Vid en makes död skall först en bodelning förrättas innan kvarlåtenskapen skiftas, se 23 kap. 1 § Ärvdabalken och 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Det gäller även när ett testamente är förordnat.

Det är fadern som avlider först. Eftersom makarna har gjort aktierna, bilen och traktorn till enskild egendom kommer dessa inte att ingå i bodelningen, se 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken.

Av texten får jag då fram att det endast är moderns tillgångar som skall ingå i bodelningen, då det inte uttryckligen framgår att det ska vara enskild egendom, se 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken.

Det innebär att modern kommer som efterlevande make erhålla all kvarlåtenskap, se 3 kap. 1 § Ärvdabalken. 2 500 000 kr kommer modern att erhålla ur bodelningen med full äganderätt. 2 500 000 kr kommer modern att erhålla med fri förfoganderätt.

Fadern skriver uttryckligen att X ska erhålla hans aktier, som var enskild egendom, värda 10 miljoner kr. Detta innebär att modern inte kommer att erhålla denna egendom, utan den kommer att tillfalla X vid Faderns död.

Resterande egendom som är enskild egendom ärver modern i egenskap av efterlevande make med fri förfoganderätt.

Modern kommer således ärva 2 500 000 kr med full äganderätt, följt av 2 500 000 kr med fri förfoganderätt, följt av 250 000 kr med fri förfoganderätt, då jag tolkar det som att även bilen och traktorn var enskild egendom.

Barnen har sedan rätt till efterarv till en kvotdel av efterlevande makes totala förmögenhetsmassa vid den först avlidne makens död, se 3 kap. 2 § Ärvdabalken.

X kommer att erhålla 10 miljoner kr ur testamentet.

Dottern och sonen kommer att ha rätt till efterarv från fadern om 52/100 av moderns kvarlåtenskap vid hennes död. Moderns resterande kvarlåtenskap fördelas sedan på hennes arvingar (där inräknat dottern och sonen).

Med vänliga hälsningar!

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”