Skilsmässan har inte gått igenom, gäller bodelningsavtalet

2021-07-10 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,Jag och min fru skrev på ett bodelningsavtal i [Månad], om att hon skulle få huset och jag skulle få [XX] tusen kr sammanlagt. Vi har haft en betänketid tom [DD månad ÅÅÅÅ] och skilsmässan är inte igenom. Men min fru flyttade över huset på sitt namn och vi verkar inte skilja oss. I avtalet står det att "vi är överens om att dela bodelningen enligt detta i samband med att skilsmässan går igenom [samma datum som ovan]. Min fråga nu är, borde inte avtalet bli ogiltigt i och med att skilsmässan inte gick igenom [samma datum som ovan] är vi är fortfarande gifta. Jag gick inga pengar heller enligt avtalet. Hon tog endast huset och flyttade över det till sitt namn. Så hon står som ensam ägare på huset. Är detta lagligt? Är avtalet giltigt? När förklaras ett avtal ogiltigt?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om äktenskapsskillnad (skilsmässa) finns i Äktenskapsbalkens 5 kap. När betänketiden (6 månader) gått ut, måste åter en begäran om skilsmässa framställas. Görs inte detta inom ytterligare 6 månader blir det ingen skilsmässa (5 kap. 3 § ÄktB). Det finns alltså fortfarande möjlighet att begära skilsmässa.

Nu till frågan om bodelning och bodelningsavtal. Huvudregeln är att bodelningsavtalet och bodelningen görs i samband med att skilsmässan är genomförd. Det finns dock möjlighet att göra detta innan om någon av parterna begär det (9 kap. 4 § ÄktB), vilket jag antar är så det gått till i ditt fall. Bodelningsavtalet blir i så fall giltigt.

Det råder en viss osäkerhet vad som händer med bodelningsavtalet om skilsmässan aldrig blir genomförd, men det finns ju som sagt fortfarande tid att genomföra skilsmässan i ditt fall.

Sammanfattningsvis så tyder det mesta på att du kan utgå ifrån att bodelningsavtalet är giltigt.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1097)
2021-10-20 Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

Alla besvarade frågor (96475)