Skilsmässa: vem har rätt till vad och hur hanteras ett kommande arv

2019-10-21 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag och min man har bestämt oss för att skiljas. Han står skriven på både hus bil lån. Jag står inte med på någonting. Han ägde huset innan vi träffades. Nu är det så att min pappa har precis gått bort och jag vet att jag kommer ärva en del pengar snart. Min fråga är har min man rätt till hälften av mitt arv. Har jag någon rätt till nån del av hus bil? Delas allt lika. Vi har inte skrivit några papper alls
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag kommer att börja med att besvara din fråga angående vad du har rätt till angående hus, bil och vad som händer med lånen. Jag kommer sedan att besvara vad som händer med ett kommande arv i en äktenskapsskillnad. Tillämplig lag är äktenskapsbalken som du hittar här.

Delas allt lika?

Enligt 9 kap. 1 § 1 st. ÄktB ska bodelning göras. Bodelning är den delning mellan makars egendom som skall ske vid äktenskapets upplösning vid äktenskapsskillnad. Enligt 10 kap. 1 § ÄktB ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Vad som är giftorättsgods framgår av 7 kap. 1-2 §§ ÄktB. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB så är en makens egendom giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom. I 7 kap 2 § ÄktB stadgas vidare att enskild egendom är det som blivit enskild genom äktenskapsförord och gåvor m.m som har förbehåll om att egendomen ska vara enskild.

Utgångspunkten är att var make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB.) Äktenskapet i sig påverkar inte en makens äganderätt till sin egen egendom. Å andra sidan finns den andre makens giftorättsanspråk i samma egendom som ett latent anspråk på delning av egendomens värde fram tills en bodelning sker. Det innebär att det som är giftorättsgods ingår i en bodelning oavsett vem makarna som är ägare.


Sammanfattningsvis innebär det att du har rätt till bilen och huset oavsett vem som står som ägare, utifrån omständigheterna som framgick av din fråga. Att din före detta man står på lånen är inget som hindrar detta heller. Vill du veta mer om detta så läs om skuldtäckning i bodelning.

Hur hanteras ett kommande arv?

Då bodelningen utgår från era förmögenhetsförhållanden den dag då din ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten ligger ditt arv helt utanför delningen, förutsatt att ni har ansökt om äktenskapsskillnad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?