Skilsmässa tingsrätten utländsk medborgare?

2021-07-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
ansöker om skilsmässa hos Tingsrätten i Sverige och min hustru är från Venezuela, men har har hemlig adress och kanske bor i England?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår det inte om ni har gift er enligt svensk eller utländsk lag. Det framgår inte heller huruvida din hustru är svensk medborgare eller ej. Jag kommer därför att förklara vad som gäller om ni har gift er enligt utländsk lag och du vill ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten.

Har ni gift er enligt utländsk lag blir lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap tillämplig. Ett äktenskapsmål kan tas upp av tingsrätten bl a om den som ansöker om skilsmässan är svensk medborgare och har eller tidigare har haft hemvist i Sverige, eller om den andra personen har hemvist i Sverige, se 3 kap 1 § och 3 kap 2 §.

För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att genomföra skilsmässan i Sverige krävs dock att äktenskapet är giltigt i Sverige. Ett äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte om någon av parterna var under 18 år vid ingåendet av äktenskapet, om parterna inte närvarande samtidigt, om någon av parterna var under 18 år eller om andra äktenskapshinder enligt svensk rätt föreligger, se 1 kap 8 a §.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Elias Kröger
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?