FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad16/08/2015

Skilsmässa och betänketid

Hur lång tid tar en skilsmässa utan barn? Vad gör man med gemensamma lån kan man vända sig till banken o be om en delning av lånet?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

En skilsmässa utan barn behöver inte ta lång tid alls. Om endast en av makarna önskar skilsmässa kan den andra maken tvinga fram en 6 månaders lång betänketid. Efter denna period tagit slut kan den maken pånytt ansöka om, och genomdriva äktenskapsskillnaden hos tingsrätt som meddelar detta genom dom.

Rörande den tid som går åt beträffande de ekonomiska spörsmålen beror detta helt och hållet på i vilken utsträckning parterna kommer överens om hur de gemensamma tillgångarna och skulderna ska fördelas. Om det finns gemensamma lån som inte är knutet till specifik egendom kan man vända sig till banken för att omförhandla dessa.

Robin HenningsonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?