Skilsmässa när all egendom är enskild

Har fundering på att skilja mig, det finns ett äktenskapsförord där det står att all egendom som var och en av oss medför i boet, under äktenskapet förvärvat eller hädanefter förvärvar, liksom det som sätts i stället för egendomen och avkastningen av egendomen, ska vara vardera makens enskilda egendom, vari andra maken inte har giftorätt. I vårt äktenskap kommer det således inte att finnas något giftorättsgods.

Vi står i dags läget på 50% var på vårat gemensamma hus, min man har därutöver en lägenhet i Stockholm som han själv står på.

Min man har ett välbetalt jobb i Stockholm och är bara hem under helger.

Hur räknas Ekonomin vid en skiljsmässa ?

Har 2 barn 16 och 18 år som bor hemma

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då all er egendom är enskild behöver ingen bodelning göras. Ni behåller således er egendom var för sig vid skilsmässan. Om en av makarna begär att ta över den gemensamma bostaden kan dock bodelning bli aktuellt, eftersom övertaganderätten även innefattar enskild egendom. Övertaganderätten innebär att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att ta över denna. Vid behovsprövningen ska särskilt beaktas om det finns barn i äktenskapet och den ena maken ensam får vårdnaden om barnen. Om du skulle ta över bostaden får du betala ersättning till din make för hans andel av huset.

Den lägenhet som din make har i Stockholm är hans enskilda enligt äktenskapsförordet och kommer därför inte att vara föremål för någon delning.

Om barnen efter skilsmässan skulle bo hos dig, ska din man betala underhållsbidrag till för barnen. En förälders underhållsskyldighet sträcker sig tills dess att barnet fyller 18 år, eller tills dess att barnet går ut gymnasiet. Underhållsbidrag grundas på barnens behov samt förälderns ekonomiska förmåga. Reglerna om underhållsskyldighet finner du i 7 kap Föräldrabalken som du finner https://lagen.nu/1949:381#K7.

Vänligen 

Lovisa HedlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”