Skilsmässa mot någons vilja

2016-06-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Skilsmässa från fru som nekar? Inga barn.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt svensk rätt behöver man inte vara överens för att skiljas. En skilsmässa kan alltså genomföras mot den ena partens vilja.

Frågor om äktenskapsskillnad regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 1:5 ÄktB upplöses ett äktenskap antingen genom den ene makens död eller genom äktenskapsskillnad. Om bara den ena av makarna vill att äktenskapet ska upplösas har denne enligt 5:2 ÄktB bara rätt till äktenskapsskillnad efter betänketid. Betänketiden är 6 mån. Av 5:3 ÄktB framgår att när betänketiden gått ut krävs det att en av makarna begär fullföljd av skilsmässan för att dom på äktenskapsskillnad ska meddelas. Detta måste göras inom max 1 år från att betänketiden börjar löpa.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?