Skilsmässa, inkomster och pension

Vid en skilsmässa, hur räknas inkomst och pension som intjänats vid en internationell organisation där inkomsten inte är beskattningsbar? Jag har varit utskriven ur Sverige sedan 2006. Min man skrev in sig i Sverige 2012 eller 2013.

Vad ingår i giftorättsgods?

Våra barn är 17 och 20. De går i privata skolor in USA och Singapore. Jag betalar alla utgifter även om min man jobbar. Han hävdar att han inte behöver betala då jag tjänar mer än vad han gör.

Vi äger en gemensam fastighet i Sverige där vi inte har några lån.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan redogör jag för vad som ingår i en bodelning, d.v.s. vad som utgör giftorättsgods samt lite om vad som gäller sedan. Regler av intresse finns främst i äktenskapsbalken (ÄktB).

När makar skiljer sig, ska en bodelning ske (9 kap 1 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods definieras därmed i princip negativt, genom att lagen anger att allt som inte är enskild egendom, är giftorättsgods. För att ta reda på vad som är giftorättsgods måste vi därmed veta vad som är enskild egendom. Egendom kan vara enskild t.ex. till följd av att det finns ett äktenskapsförord eller på grund av att ena maken fått gåva med villkoret att gåvan ska vara den makens enskilda egendom (7 kap 2 § ÄktB).

Om ni inte har ett äktenskapsförord eller dylikt är således allt det du äger ditt giftorättsgods och allt det din man äger är hans giftorättsgods. Detta inkluderar även sånt som finns utomlands eller som intjänats utomlands. Att inkomsten ej har beskattats har heller ingen betydelse för frågan. Även fastigheten utgör således giftorättsgods. Beträffande pensionen kan sägas att huvudregeln är att rätt till pension från arbetsgivare ej ingår i bodelningen. Rätt till pension på grund av privat pensionsförsäkring ska ingå i en bodelning vid skilsmässa. Dock kan en viss del av av rätten till pension på grund av privat pensionsförsäkring undandras bodelning, om särskilda skäl föreligger (10 kap 3 § ÄktB).

Vad ni betalar för era barns skolgång har ingen direkt betydelse för frågan om skilsmässan, även om jag endast kan konstatera att ni ska svara för barnens underhåll efter eran samlade ekonomiska förmåga (7 kap 1 § föräldrabalken).

När vi vet vad vardera make har för giftorättsgods gäller följande. Värdet av vardera makes giftorättsgods ska - efter att vardera make i princip dragit av sina skulder från värdet - delas lika mellan makarna.

Sammanfattning

Jag har redogjort för vad som utgör giftorättsgods och vad som därmed ingår i en bodelning samt hur pensionen behandlas. Jag kommer att ringa dig vid 16-tiden på onsdag (7 juni). Passar denna tid ej är du välkommen att maila mig på mattias.lindner@lawline.se.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”