Skilsmässa i Sverige om gift utomlands?

Hej, jag undrar hur jag ska gå tillväga med en skilsmässa när jag just har flyttat tillbaka till Sverige utan min make. Han är i USA och det är där vi gifte oss. Nu sitter han i fängelse (prison) i en längre tid, fälld för ett felony brott. Vi har varit separerade i många år redan och jag har bott i Kalifornien och han sitter i fängelse i Texas. Hur komplicerat är detta? Vad kan jag räkna med att det kommer att kosta? Hur länge tar det? Tack för hjälpen!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ansöker om skilsmässa i Sverige. Men dock eftersom ni gift er utomlands, måste det först utredas om du faktiskt kan ansöka om skilsmässa här i Sverige. Eftersom ni har gift er enligt utländsk lag, kan du hitta reglerna om äktenskap i Lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL).

För att skilsmässa ska kunna vara aktuellt i Sverige, krävs det först och främst att äktenskapet är giltigt även i Sverige. Detta kan vi då se i 1 kap. 7 § IÄL, för att äktenskapet som ingåtts enligt utländsk lag ska anses giltigt i Sverige så ska det vara giltigt i den stat där det ingicks. I 1 kap. 7 § 2 st. IÄL, regleras det speciellt då parterna som ingår äktenskap har olika medborgarskap eller olika hemvister. Om denna situationen föreligger, att ni har olika medborgarskap och du ej haft för avsikt att ha stadigvarande bostad i USA, gäller alltså kravet i 2 st. Kravet säger då att äktenskapet måste vara giltigt enligt lagarna i båda länderna för att anses som ett giltigt äktenskap. Det är därför relevant att veta om det finns äktenskapshinder för ert äktenskap i Sverige, annars kan det inte anses som ett giltigt äktenskap. Exempel på äktenskapshinder är om någon av er var under 18, att ni var släkt, eller någon av er redan var gift vid tillfället för giftermålet. Mer om äktenskapshinder finns i 2 kap. Äktenskapsbalken. Detta kan du även se i 1 kap. 8a § IÄL som säger att ett äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag inte erkänns i Sverige om det skulle funnits hinder mot äktenskapet enligt svensk lag vid tidpunkten för äktenskapets ingående och minst en av parterna var svensk medborgare. Exempelvis, om någon av er var under 18 år vid tidpunkten för giftermålet skulle äktenskapet inte erkännas i Sverige.

Om vi då utgår från att ert äktenskap anses giltigt enligt svensk lag kan du ansöka om skilsmässa här i Sverige. Äktenskapsmål får tas upp av svensk domstol, om käranden (du) är svensk medborgare och har hemvist här i Sverige eller att du har haft hemvist i Sverige när du varit över 18 år, vilket kan ses i 3 kap. 2 § 2 punkten

IÄL. Det framkommer inte av frågan om dessa förutsättningarna föreligger men jag tolkar det som att du "flyttar tillbaka" till Sverige och därmed har haft hemvist här tidigare. Jag utgår från att lagen är tillämplig och talan om äktenskapsskillnad kan då prövas enligt svensk lag 3 kap. 4 § IÄL.


Var kan man vända sig?
För att ansöka om skilsmässa, ska du vända dig till tingsrätten i den kommun du tillhör. Antingen upprättar ni en gemensam ansökan om skilsmässa eller en stämningsansökan om det bara är du som vill skilja dig.

Hur komplicerat är detta?
Det som kan komplicera en skilsmässa här i Sverige är att det finns betänketid antingen om det finns barn under 16 år, eller om det enbart är den ena maken som vill skilja sig. Det beror därför på hur din make inställer sig till att skilja sig, om han inte vill måste det ges betänketid först innan ni kan skilja er. Enligt 5 kap. 3 § ÄktB är betänketiden minst 6 månader, efter det måste du yrka på äktenskapsskillnad för att skilsmässan ska kunna fullbordas. Dock står det i 5 kap. 4 § ÄktB att om ni levt åtskilt i 2 år har man rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid. Eftersom du nämner att ni varit separerade i många år kan paragrafen därför vara tillämplig och du kan skilja dig utan betänketid. Observera dock att du måste kunna intyga detta.

Vad kommer det att kosta?
Det beror helt på hur du väljer att göra detta.
Egen ansökan: Vill inte din man skilja sig måste du upprätta en stämningsansökan för att skilja dig. Vill du ha juridisk hjälp med detta av en advokat kan det därför kosta lite extra. Hur mycket just det kommer kosta beror på vad just den advokaten tar betalt, så det är väldigt individuellt. Det finns inga färdiga blanketter för detta utan man får själva skriva ihop en stämningsansökan om att man ansöker om äktenskapsskillnad. Det kan därför vara bra att få juridisk hjälp.

Ansöka gemensamt: Om ni vill ansöka gemensamt om skilsmässa finns det färdiga blanketter för det, och det är därför lite enklare ur ett juridiskt perspektiv. Men det kan dock vara lite problematiskt i ert fall då det krävs att båda skriver under papperna gemensamt.

Hur lång tid tar det?
Om ni kan skilja er utan betänketid kan det ta alltifrån några veckor till några månader och det är väldigt svårt att svara på. Det beror på hur handläggningen ser ut i just den tingsrätten som du vänder dig till.

Jag hoppas det gav svar på dina frågor!
Caroline LarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000