Skilsmässa i Sverige om gift enligt utländsk lag

2017-10-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,Jag gifte mig i Kalifornien med en amerikansk medborgare 2015. Själv är jag svensk medborgare. I januari 2017 flyttade jag tillbaka till Sverige och vill ta ut skilsmässa. Hur gör jag och var kan jag få hjälp med detta i Sverige? Vi har inga barn eller tillgångar som ska delas. Maken bor kvar i Kalifornien.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ansöker om skilsmässa i Sverige. Dock eftersom ni gift er utomlands, måste det först utredas om du faktiskt kan ansöka om skilsmässa här i Sverige. Eftersom ni har gift er enligt utländsk lag, kan du hitta reglerna om äktenskap i Lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap.

För att skilsmässa ska kunna vara aktuellt i Sverige, krävs det först och främst att äktenskapet är giltigt även i Sverige. Detta kan vi då se i 1 kap. 7 §, att för att äktenskapet som ingåtts enligt utländsk lag ska anses giltigt i Sverige så ska det vara giltigt i den stat där det ingicks. I 1 kap. 7 § 2 st. regleras det speciellt då parterna som ingår äktenskap har olika medborgarskap eller olika hemvister. Om denna situationen föreligger, att ni har olika medborgarskap och du ej haft för avsikt att ha stadigvarande bostad i USA, gäller alltså kravet i 2 st. Kravet säger då att äktenskapet måste vara giltigt enligt lagarna i båda länderna för att anses som ett giltigt äktenskap. Det är därför relevant att veta om det finns äktenskapshinder för ert äktenskap i Sverige, annars kan det inte anses som ett giltigt äktenskap. Exempel på äktenskapshinder är om någon av er var under 18, att ni var släkt, eller någon av er redan var gift vid tillfället för giftermålet. Mer om äktenskapshinder finns i 2 kap. Äktenskapsbalken. Detta kan du även se i 1 kap. 8a § som säger att ett äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag inte erkänns i Sverige om det skulle funnits hinder mot äktenskapet enligt svensk lag vid tidpunkten för äktenskapets ingående och minst en av parterna var svensk medborgare. Exempelvis, om någon av er var under 18 år vid tidpunkten för giftermålet skulle äktenskapet inte erkännas i Sverige.

Om vi då utgår från att ert äktenskap anses giltigt enligt svensk lag kan du ansöka om skilsmässa här i Sverige. Äktenskapsmål får tas upp av svensk domstol, om käranden (du) är svensk medborgare och har hemvist här i Sverige, alternativt tidigare har haft hemvist här vilket kan ses i 3 kap. 2 § 2 punkten. Talan om äktenskapsskillnad prövas sedan enligt svensk lag, 3 kap. 4 §.

Var kan man vända sig?
För att ansöka om skilsmässa, ska du vända dig till den tingsrätt din kommun tillhör. Antingen upprättar ni en gemensam ansökan om skilsmässa eller en stämningsansökan om det bara är du som vill skilja dig. Om du känner för att få mer juridisk hjälp angående ansökan om skilsmässa, kan du exempelvis vända dig till en advokatbyrå. Det finns även en del digitala tjänster som erbjuder hjälp med skilsmässoansökan.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline Larsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?