Skilsmässa efter ett långt äktenskap

Hej

Min man har hittat en annan och vill nu ha skilsmässa. Vi har varit gift i 25 år och har allt gemensamt bortsätt från ett lån som han har genom sitt jobb. Detta lån är tagit pga andelar i företaget han jobbar. Det är lovat att han om ettpar år ska få minst 3 gångar utdelning på sina lånade pengar.

Vid skilsmässa, kommer jag också att vara skyldig hälften av detta lånet som står på min man? och hur är det när utdelningen på en vinst kommer efter en skilsmässa?

Undrar också hur det är med pension? Vi har under flera år varit bosatte i utlandet, (Canada och Schweiz) där jag inte har arbetat. Jag har nu en otrolig låg båda inkomst och pension och ingen bil, mens min man sitter på båda en hög inkomst med tjänstebil och hög pension, båda privat och tjänstepension.

Går det på något sätt att dela pensionen och finns det någon möjlighet att få kompensation för olikheterna i lön och pension? (När vi giftet oss hade vi lika höga inkomster)

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Beträffande skulden så behöver du inte vara orolig för den. Vardera make svarar för sina egna skulder. Du kommer alltså inte vara skyldig att betala för detta lån. Se 1 kap. 3 § äktenskapsbalken

Angående andelarna i företaget så får dessa värderas med utgångspunkt i dess värde när er ansökan om äktenskapsskillnad anlände till tingsrätten. Om det finns ett säkert värde på dem så kommer de att ingå i er bodelning och som utgångspunkt har du då rätt till halva värdet för dessa. Men som nämnt så måste dessa värderas så man får fram ett korrekt värde.

Pension (såväl allmän som tjänste) ingår i regel inte i en bodelning. Däremot ingår privat pensionsparande i bodelningen. Dessutom finns det eventuellt en möjlighet för dig att få ersättning för ditt leverne även efter äktenskapsskillnaden enligt reglerna i 6 kap. äktenskapsbalken. Där finns det nämligen en regel som säger att utgångspunkten är att vardera make svarar för sin egen försörjning efter äktenskapsskillnaden, men om det är så att den ena maken behöver bidrag för sitt leverne även efter det att äktenskapet har upplöst så kan den andra maken med bättre ekonomi vara skyldig att utge ersättning till den andra maken. Som utgångspunkt ska detta bidrag endast betalas under en övergångsperiod, men i vissa fall har domstolar ansett att den ena maken ska betala bidrag under en längre tid. Se vidare i 6 kap. 7 § äktenskapsbalken

Jag rekommenderar dig att du tar kontakt med en familjerättsjurist som kan hjälpa och vägleda dig i det här fallet. Lycka till.

Med vänlig hälsning

Erik JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000