FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 15/02/2018

Skillnader med ny lag om ekonomiska föreningar (ikraftträdande 1 juli 2018)

Vad innebär egentligen i praktiken lagrådsremissen om en ny lag om ekonomiska föreningar (2017), vilket skall införlivas 1 juli 2018??? Vilka skillnader innebär det, i relation till den befintliga idag???

Snälla måste få veta det, i och med jag äger en ekonomisk förening.


Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa frågan till Lawline!

Till att börja med är en lagrådsremiss ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet vars uppgift är att granska att förslaget inte strider mot någon lag.

Den nya lagen om ekonomiska föreningar ska främst förbättra förutsättningarna för att bedriva kooperativt företagande. Rent sakligt motsvarar den nya lagen i stora delar den befintliga lagen. Skillnaden ligger i att den nya lagen ska vara mer överskådlig och lättare att tillämpa. Den är även utformad enligt aktiebolagens struktur. Skillnader som kan benämnas är följande.

Lagen förenklar för de ekonomiska föreningarna genom att kraven på vad som måste finnas med i föreningens stadgar minskar. Det införs även ett förenklat avvecklingsförfarande för föreningar som inte har några skulder. Ekonomiska föreningarna kommer att stärkas av den nya lagen genom att det införs moderna regler om medlemskap i en förening och om styrelsen, revision och registrering. Den nya lagen kommer även motverka ekonomisk brottslighet då det införs ett förbud att anlita s.k. målvakter som styrelseledamöter eller VD. Ett byte av någon av dessa roller får verkan först då bytet anmäls till Bolagsverket. I föreningar som har auktoriserad revisor ska revisorn anmäla eventuell ekonomisk brottslighet till styrelsen och till åklagaren.

Vänligen,


Matilda NguyenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?