Skillnader i hur egendom hanteras vid någons bortgång i samboförhållande och äktenskap

2019-08-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
HejJag och min sambo funderar på att gifta oss. Vad skulle det innebära för våra respektive tillgångar om någon av oss går bort?Hur fördelas tillgångarna om vi inte är gifta om någon av oss går bort?Min sambo har två barn sedan tidigare och vi har inga gemensamma barn.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I ett samboförhållande så har inte en sambo någon arvsrätt vid den andra sambons bortgång. Det har man däremot i ett äktenskap, vilket följer av 3 kap 1 § ärvdabalken. Man får som efterlevande make då ärva den avlidne makens egendom fram till sin egen död. Först efter båda makarnas död har gemensamma barn rätt att få sitt arv från sin först avlidne förälder. Men detta gäller som sagt inte i samboförhållanden. För att en sambo ska få ärva krävs att det finns testamente som ger denne arvsrätt. I och för sig har din sambo särkullbarn, vilket gör att de enligt 3 kap 1 § ärvdabalken ändå hade haft rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död. Hade ni varit gifta hade de dock kunnat avstå från att ta ut sitt arv direkt och istället invänta arvet tills efter din bortgång. I sådana fall hade du i praktiken ändå fått ärva av din make.

Som sambo har du alltså inte samma arvsrätt som en make. Däremot kan du som efterlevande sambo begära en bodelning enligt sambolagen vid din sambos bortgång. Då kommer er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag att delas så att du får ut hälften av det, och hälften går till den avlidne sambos arvingar. Det här är dock ingenting som måste göras, utan den efterlevande sambon väljer om han eller hon vill begära bodelning.

I ett äktenskap skulle all er egendom delas lika i en bodelning efter att någon av er avlidit, då alla egendom i ett äktenskap som huvudregel är giftorättsgods och ska ingå i en bodelning. Det skulle alltså inte bara vara bostad och bohag som delades mellan er.

Detta är i stora drag de skillnader som finns mellan att vara sambo och att vara gifta, om någon av er skulle gå bort.

Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Anna Rydin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3496)
2020-08-10 Överlåta samägd fastighet till frun
2020-08-06 Tvist om gravsättning
2020-08-05 Kriterier för dold samäganderätt
2020-07-31 Fördelning av arv

Alla besvarade frågor (82692)