Skillnaden på folkrätt och internationell rätt

FRÅGA
Hej bästa Lawline!Jag undrar internationell rätt och folkrätt samma är sak? På vilket sätt är folkrätten olik den nationella rättsordningen? '
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Internationell rätt är ett brett begrepp som omfattar allt med internationell karaktär, och folkrätten är en del av den internationell rätten. Det är som begreppet "alla schäfrar är hundar, men inte alla hundar är schäfrar", all folkrätt är internationell rätt, men internationell rätt är inte bara folkrätt. Just folkrätt reglerar hur olika internationella subjekt, främst stater, interagerar. Det kan vara allt från hur man beter sig i beväpnade konflikter till hur man ska skicka post mellan varandra.

Folkrätten skiljer sig från många sätt ifrån den nationella rättsordningen. Det finns inget organ som skriver folkrättens lagar, ingen internationell polis som ser till att de följs eller någon internationell domstol som har en allmän behörighet att döma om någon brutit mot lagarna. Folkrätten bygger på samtycke, den skapas genom avtal (treaties) eller genom sedvänja (customary law)- detta betyder, i stort sett, att stater (och andra internationella subjekt) bara binds till det dem går med på. Den nationella rättsordningen går du som medborgare inte med på, den gäller dig oavsett- folkrätten binder endast dem stater som väljer att bli bundna. Här röstas lagarna igenom, via majoritet, och binder alla- till exempel. Det gäller, lite udda kan tyckas, även de internationella domstolarna- om staterna inte går med på att domstolarna har behörighet att pröva deras handlingar så har inte domstolen det.

Av den anledningen har det i många år talats om att internationell lag inte är lag alls, eftersom ingen håller de avtalande ansvariga - om staterna inte går med på det. Stater kan till och med gå ur sina avtal ibland. Det överraskande är väl att folkrätten oftast följs, men inte på grund av risken för konsekvenser, utan för egen vinning, då staterna oftast båda får ut något av avtalen. Ibland kan det vara något så självklart som för fredens skull de följer deras skyldigheter, eller i hopp om att de andra staterna ska följa samma skyldighet gentemot dem (som skyldigheten att inte använda våld).

Hoppas det svarade på din fråga!

Agnes Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (959)
2021-11-30 Vilka placeras på HVB-hem?
2021-11-30 Plikt att uppge vaccinationsstatus?
2021-11-30 Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att få byta efternamn?
2021-11-30 Nya regler för tillhandahållare av "privata" belastningsregister

Alla besvarade frågor (97596)