Skillnad mellan att godkänna testamente och att ta del av testamente

2016-06-08 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag har fått ett där jag ska underteckna ett testamente. Alternativen är att jag ska godkänna testamentet eller skriva att jag har tagit del av testamentet. Vad är skillnaden och vad innebär det om jag bara skriver att jag tagit del av det? Testamentet är godkänt skrivet.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Alla arvingar har rätt att bli delgivna ett testamente (ärvdabalken 14 kap. 4 §). Det finns sedan en möjlighet för en arvinge att klandra ett testamente för att få det ogiltigförklarat. En sådan talan får göras inom 6 månader från att man blev delgiven testamentet.

Skillnaden mellan att godkänna ett testamente och att endast skriva att du har tagit del av det lär vara att du fortfarande har rätten att klandra testamente ifall du skriver att du bara tagit del av det. Det skulle då innebära att de 6 månade jag nämnde börjar löpa från det att du intygar att du tagit del av testamentet. Ifall du istället godkänner testamentet borde det alltså innebära att du medger arvsutdelningen som föreskrivs i testamentet, och att du efter ditt godkännande inte har rätt att klandra testamentet.

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2560)
2020-08-13 Testamentera till barnbarn?
2020-08-13 Kommer vår syster att kunna kräva att få ta del av min brors tillgångar, trots hans testamente?
2020-08-12 Skulder, arvsberättigade och testamente, hur funkar det?
2020-08-12 Återkallelse av testamente

Alla besvarade frågor (82783)