Skillnad i påföljd för misshandel respektive våld mot tjm

2015-03-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej behöver verkligen hjälp. Min pojkvän har tidigare suttit i fängelse i 12 månader öppen anstalt för misshandel 2008 då han var full och slog ner en kille. 2011 hände det igen, men han minns inte om han slog ner en vanlig kille eller en tjänsteman. Då hände ingenting utan nu först har polisen kontaktat honom för en rättegång ang. Detta. Han har varit jättelugn sedan dess, lärt sig av sina misstag, har en lägenhet och jobb och fast förhållade nu . Vad kommer att hända troligen? Förstår att det är svårt att svara på då jag inte har detaljer för sista misshandeln, men vad kan bli skillnad på om det var tjänsteman eller vanlig person? Snälla snälla hjälp mig få svar, får panik av att sitta och inte ens ha en hint om vad som händer nu...
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Precis som du själv skriver är det svårt för oss på Lawline och uttala oss om hur ett specifikt fall kommer att bedömas och hur det kommer att gå. Jag kan dock hjälpa dig med att förklara lite kring skillnaden mellan misshandel och våld mot tjänsteman.

Brottsbeskrivningen för misshandel hittar man i Brottsbalken (BrB) 3 kap. 5 §. Det som är relevant i det fall du beskriver är att ha tillfogat någon annan kroppsskada och/eller smärta. Om man döms för misshandel av normalgraden är straffet fängelse i högst två år. När det gäller våld mot tjänsteman så hittar man brottsbeskrivningen i BrB 17 kap 1 §. Det som är relevant för situationen du beskriver är att den som med våld förgriper sig på någon i dennes myndighetsutövning eller för att hindra denne från myndighetsutövning döms för våld mot tjänsteman. Om man döms så är straffet för brott av normalgraden fängelse i högst fyra år.

Som du ser så ses det som ett allvarligare brott att utöva våld mot en tjänsteman under dennes myndighetsutövning eller på grund av dennes tidigare myndighetsutövning än att utöva våld mot någon annan. Du skriver att din pojkvän inte minns vem han slog ner. Om han slog ner en tjänsteman som var i tjänst ses det som våld mot tjänsteman, men om tjänstemannen inte var i tjänst krävs för våld mot tjänsteman att denne blev nedslagen på grund av att hen är/har varit tjänsteman. Beroende på situationen är det alltså möjligt att rubriceringen våld mot tjänsteman inte blir aktuell i din pojkväns fall även om den han slagit ner är en tjänsteman.

Vad gäller ev straff så ingår fängelse i straffskalan för båda brotten, och våld mot tjänsteman har ett strängare maxstraff. Det finns dock en annan skillnad som inte riktigt syns i lagtexten men som synts i praxis (hur domstolarna dömer), där våld mot tjänsteman anses vara ett så kallat artbrott och där det finns en starkare presumtion mot fängelse (se NJA 2000 s 116). Det kan påverka vid påföljdsvalet. I svensk lag finns nämligen i grunden en presumtion mot fängelse, alltså att om möjligt ska en mildare påföljd (t ex böter, villkorlig dom, skyddstillsyn) än fängelse väljas (BrB 30 kap 4 § st 1). Den presumtionen kan brytas av olika anledningar, och en anledning är om brottet är ett sk artbrott, då talar det för att fängelse ska väljas. Återfall i likartad brottslighet bryter även den presumtionen och talar för att fängelse ska väljas (BrB 30 kap 4 § st 2). Så man väger helt enkelt olika omständigheter för och emot fängelse.

Du skriver att din pojkvän sedan det inträffade har lärt av sina misstag och som det verkar rett upp sitt liv och "lugnat ner sig". Även sådant kan tas hänsyn till vid valet av påföljd. I BrB 30 kap 9, om skyddstillsyn, står i p. 1 att som särskilda skäl för skyddstillsyn istället för fängelse ska tas hänsyn till om en påtaglig förbättring skett av den tilltalades personliga eller sociala situation i något hänseende som kan antas ha haft samband med hans brottslighet. Att/om han rett upp sitt liv och avhållit sig från brottslighet sedan 2011 är alltså något som talar till hans fördel.

Jag förstår att situationen är jobbig för er båda, och maktlösheten och oron i att inte veta hur det kommer att gå för honom i rättegången, men jag hoppas att det snart är över och att det går bra för er båda två.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1270)
2020-07-06 Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?
2020-07-02 När kan man hamna i belastningsregistret?
2020-07-02 Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?
2020-06-30 Påföljd för bidragsbrott

Alla besvarade frågor (81824)