FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad12/05/2019

Skilsmässa efter kort äktenskap

Hej. Ingått äktenskap 190105 med en 10 år äldre man. Vi har varsin bostadsrätt och varsin egen ekonomi..Min fråga: Kan vi upplösa åktenskapet enligt min vilja?Han vill inte det. Vi behöver ingen jurist eller bodelning . Måste vi båda ansöka om skilsmässa trots att äktenskapet varat så kort tid?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Äktenskapsskillnad sker genom dom i tingsrätten. Man ansöker om äktenskapsskillnad där någon av er två har sin hemvist (14 kap. 3 § äktenskapsbalk). Vill endast en av makarna skiljas ska talan i äktenskapsmål väckas genom ansökan om stämning (14 kap. 4 § äktenskapsbalk). Du måste alltså ansöka om stämning om bara du vill skilja dig. Här hittar du blankett för en sådan ansökan om stämning.

Har ni inga barn under 16 år krävs ingen betänketid med hänsyn till barnen (5 kap. 1 § äktenskapsbalk). Vill endast du skilja dig har dock din make rätt till betänketid (dvs att du efter ansökan om stämning "tänker över saken"). När minst 6 månader har gått ska dom på äktenskapsskillnad meddelas om du eller din make framställer ett särskilt yrkande om det (5 kap. 2 § äktenskapsbalk)

Om du vill skilja dig ska du alltså ansöka om stämning om det, sedan vänta minst 6 månader och vill du fortfarande skilja dig ska du framställa ett särskilt yrkande om det. Det spelar ingen roll att äktenskapet varat en kort tid utan din make har fortfarande rätt till betänketid om endast du vill skilja dig.

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?