Skiljsmässa och banken låter inte ta över lånet

2020-04-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag och mitt ex har ansökt om skilsmässa. Vi äger vår lägenhet 50% var. Han har sagt att han ska köpa ut mig med ett lån från hans systrar. Problemet är att han inte får ta över mitt lån för banken. Kan jag då tvinga fram en försäljning. Jag vill bara flytta härifrån men kan inte köpa nytt förens jag fått ut min del från lägenheten.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med detta.

Förtidsbetalning och nytt lån

Ni kan avtala om den förestående bodelningen(9 kap 13 § Äktenskapsbalken). Han kan troligen inte ta över lånet eftersom banken inte har samma riskbedömning för honom ensam som de hade för det gemensamma hushållet. Därför går de inte med på att låta honom överta skulden. De upplever sannolikt att räntan inte motsvarar risken.

Lösningen här skulle kunna vara att han helt enkelt tar ett eget bolån, oberoende av det gamla lånet. Han kan kanske vända sig till en annan bank som erbjuder honom lån. Han kan använda den summa detta ger honom till att köpa ut dig, vilket sedan används för att betala av lånet i förtid enl. 32-36 §§ Konsumentkreditlagen. Detta har ni rätt till, så det kan banken inte vägra göra. När detta är gjort kan ni överföra pantbrevet till den nya långivaren. Du kommer ha alla dina skulder relaterade till lägenheten reglerade, och han kommer äga lägenheten till 100%. Hans lån kommer ha andra villkor än det tidigare, men det beror troligen på den ändrade finansiella riskbilden han har.

Diskutera med era lånehandläggare hur ni ska reda ut detaljerna, men detta hade varit ett bra sätt att komma runt problemen.

Försäljning av lägenheten

Om detta mot förmodan inte skulle vara möjligt kan du tvinga fram en försäljning genom 6 § Samägandelagen. Det här förutsätter att det inte skulle leda till stora svårigheter för honom, t.ex. att han blir utan bostad, barn far illa och liknande.

Översatt till modern svenska står i paragrafen ungefär detta: "Varje delägare, såsom sägs i 1 §, i samfällt gods har rätt att väcka talan om att godset ska säljas för gemensam räkning. Detta ska inte beviljas ifall annat avtalats eller det finns synnerliga skäl mot försäljningen."

Jag hoppas detta löser problemen för er

Med vänliga hälsningar,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?