Skilja sig inom EU när man är gift i tredje land

Hej!

Jag träffar en tjej i Italien vi har träffat varandra nu i nästan ett år och är väldigt kära i varandra. Hon är fortfarande gift med sin EX make, han har fått 4 år fängelse. Dem har två gemensamma barn en som är 8år och en 7år. Min fråga är dem gifte sig i Makedonien och flytta sen till Italien nu ska vill hon ju skiljas måste hon göra det i Makedonien eller kan hon göra det i Italien? Hon har redan börjat med skilsmässan i Makedonien vilket jag tror är rätt så dumt för det tar väldigt lång tid i och med henne Ex sitter inne. Förra advokaten lurade henne bara på pengar.. Och jag har sagt till henne att det är bättre hon gör detta i Italien, är jag ute och cycklar eller?

Skulle vara tacksam för ett snabbt svar snälla då!!

Mvh Avdi Bubani

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan hon skilja sig i Italien?

Om hon kan skilja sig i Italien beror på hennes koppling dit. Italien är bundet av Rådets förordning nr 2201/2003 (också kallad Bryssel II-förordningen) där bland annat internationella äktenskap regleras.

I Bryssel II-förordningens art. 3 sägs att italienska domstolar är behöriga att ta upp fråga om deras skilsmässa om sökanden (din flickvän) har hemvist och har bott i Italien i minst ett år eller om hon är italiensk medborgare och har hemvist och har bott där i minst sex månader. Med ”hemvist” menas i princip att hon faktiskt ska bo där och planerar att stanna där under en längre tid.

Det verkar på din fråga som om hennes make är helt bunden till Makedonien (det vill säga varken italienskt medborgarskap eller italiensk hemvist) så då är det bara hennes behörighet vi kan gå på. Detta är för att dessa regler är reglerade av EU, vilket Makedonien inte är medlem i.

Om hon uppfyller något av dessa rekvisit, kan hon skilja sig i Italien. Gör hon inte det, säger Bryssel II-förordningens art. 7 att italiensk lag ska avgöra om det går att skilja dem åt ändå.

Varför Italien?

Det som vore bra med att kunna skilja sig i Italien är att skilsmässan automatiskt gäller i hela EU, detta är inte lika självklart om de skiljer sig enbart i Makedonien.

Om de bara skulle skilja sig i Makedonien, skulle Sverige sannolikt erkänna detta. Sverige har som huvudregel här 2 kap. 7 § i Lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap som säger att vi erkänner utländska avgöranden om det är skäligt att det prövades där. Om detta gäller i Italien är helt upp till italiensk rätt och för detta får ni tyvärr vända er till en italiensk advokat.

Samtidigt kan det vara bra att även fullföra skilsmässan i Makedonien, då det inte är säkert att de erkänner en italiensk skilsmässodom.

Sammanfattning

Jag rekommenderar att ni vänder er till italienska domstolar för skilsmässan då en italiensk skilsmässodom gäller i hela EU per automatik. Om din flickvän har bott och har hemvist där i minst ett år (eller om hon har medborgarskap = 6 månader), kan italienska domstolar skilja dem. Jag tycker också att ni låter processen i Makedonien fortgå, dels då den redan är startad men även då de då blir skilda även där.

Hoppas du fått lite klarhet i din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000