Skilja sig i Sverige trots att man inte bott här?

Hej,

Jag och min brittiska man vill skilja oss. Vi gifte oss i Sverige men har aldrig bott där utan har dom senaste åren bott i Schweiz. Kan vi skilja oss i Sverige?

Mvh

Helena

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). Är makarna ense om att ett äktenskap ska upplösas, har de rätt till äktenskapsskillnad. Denna ska föregås av betänketid om båda makarna begär det eller om någon av dem varaktigt bor med ett eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad (5 kap 1 § ÄktB). Vill bara en av makarna att äktenskapet ska upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid (5 kap 2 § ÄktB). Om makarna lever åtskilda under minst två år, har var och en av dem rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid (5 kap 4 § ÄktB).

Mål om äktenskapsskillnad tas upp av tingsrätten i den ort där en av makarna har sitt hemvist. Har ingen hemvist här i landet, tas målet upp av Stockholms tingsrätt (14 kap 3 § ÄktB). Vill båda makarna ha äktenskapsskillnad, får de gemensamt ansöka om detta (14 kap 4 § ÄktB).

Då ni gift er i Sverige kan ni även skilja er här. Jag har ovan redogjort övergripande för vad som gäller vid äktenskapsskillnad (skilsmässa) enligt svensk rätt.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”