Skevdelningsregeln vid kort äktenskap

Har en bror som varit gift i endast 8 månader. Inget äktenskapsförord skrivet. Inga barn. Min bror äger fastigheten som makan flyttade in och har ägt den sedan många år. Han äger dessutom en del andra fastigheter, båtar, bilar etc.

Makan har nu köpt egen lägenhet och flyttat ut.

Vad händer med min brors egendom vid skilsmässa? Räknas allt som giftorättsgods efter så kort tids äktenskap?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga handlar om skilsmässa blir aktuell lag äktenskapsbalken (Äktb).

Giftorättsgods?

I 7 kap. 1 § ÄktB framgår att all egendom en make äger är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom. Då du inte nämner att någon av din brors egendom skulle vara enskild egendom så förutsätter jag att så inte heller är fallet. Det här innebär alltså att fastigheten, båtarna och bilarna ses som giftorättsgods.

Vad händer vid bodelning?

Även om utgångspunkten vid skilsmässa och bodelning är att all egendom som makarna äger tillsammans ska delas lika, vilket följer av 11 kap. 3 § ÄktB, så finns det skyddsregler för den rikare maken vid korta äktenskap. I 12 kap. 1 § ÄktB framgår att i den mån det med tanke på äktenskapets längd är oskäligt (vilket framförallt menar åsyftar när äktenskapet + tidigare samboskap varat i mindre än 5 år) att all egendom ska delas lika ska bodelning istället göras så att makarna får behålla mer av sin egendom. Det här kallas för skevdelningsregeln.

Jag ska nedan försöka redovisa hur skevdelningsregeln fungerar både i praktiken och matematiskt. Ett exempel skulle vara om den sammanlagda längden av deras förhållande (äktenskap + samboskap) är 1 år och din bror har 1 000 000 kr i tillgångar och den andra maken har 250 000 kr i tillgångar. I och med att förhållandet enbart varat i 1 år ska bara 1/5 av tillgångarna delas lika. I exemplet ovan innebär detta att av din brors tillgångar ska 200 000 av hans tillgångar likadelas och av den andra maken ska 50 000 kr likadelas. Sammanlagt blir det 250 000 kr som sedan ska delas på två för en 125 000 kr var. I exemplet ovan kommer din bror då behöva överföra 75 000 kr till den andra maken.

Om det istället skulle vara så att förhållandet varat i 3 år innebär det att 3/5 av makarnas varderas egendom ska delas lika.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Oliver FribergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”