Skevdelningsregeln och underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad

Hej! Min mor är gift sedan ungefär 25 år tillbaka, och vill nu skilja sig. Är skevdelningsregeln, jämkning fortfarande tillämpbar här? Hon tjänar avsevärt mindre än sin make, som medvetet väljer att inte försörja henne även fast han egentligen måste och sedan har hon inget stabilt jobb heller, medans han har det. Dessutom utsätter han henne för regelbunden psykiskt våld, trakasserier och förolämpande hot. Samt avlyssnat henne olovligen i bilen och stulit hennes bank-id kort för att med den ändra så han har fullmakt över något. Min mor är väldigt deprimerad, ledsen och deprimerad över att behöva ge bort hälften av de få pengar hon har kvar och undrar därför om det är möjligt att via jämkning se till så hon kan slippa dela på pengarna. Åtminstone. Det är osannolikt att hon skulle kunna klara sig bra på egen hand om det blir som enligt huvudregeln, och bevis finns. Har min fars brottsliga handlingar på henne någon som helst betydelse här för jämkningen? Det låter ju fullständigt fel och orättvist om det inte har någon betydelse, givet allt lidande hon tvingats gå igenom.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning

Jag tolkar din fråga som så att du undrar över om skevdelningsregeln kan åberopas. Jag ser även flera infallsvinklar som kan råda bot på den ekonomiska ojämlikheten i din mor och fars äktenskap. Svaren återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Skevdelningsregeln och lite om bodelning

Skevdelningsregeln är, precis som du skriver i din fråga, en jämkningsregel vid bodelning. Äktenskapets längd och makarnas ekonomiska förhållanden är omständigheter som särskilt beaktas vid helhetsbedömningen huruvida en jämkning är för handen (12 kap. 1 § ÄktB). Jag förstår dock inte varför skevdelningsregeln skulle vara positiv i din mors fall, den är snarare till din fars fördel. Så vitt jag förstår din fråga är din far mer resursstark än din mor. Vid en bodelning så är huvudregeln att makarnas egendom läggs samman, och sedan delas denna summa på hälften (11 kap. 3 § ÄktB). Med andra ord, din mors förmögenhet torde öka efter eventuell skilsmässa, och i motsvarande mån kommer din fars förmögenhet minska. En bodelning, utan jämkning, är alltså positivt för din mor enligt mig.

Makar ska leva under samma levnadsförhållanden

Av din fråga framgår att din far tjänar avsevärt mer än din mor och att din far inte "försörjer" henne. Detta antyder att de inte lever under samma levnadsförhållanden. I ett äktenskap så ska makarna leva under samma levnadsstandard beroende på deras ekonomiska förutsättningar (6 kap. 1 § ÄktB). Den här regeln blir emellertid bara intressant om äktenskapet består.

Underhåll efter skilsmässa

Huvudprincipen efter en skilsmässa är att vardera make svarar för sin försörjning (6 kap. 7 § första stycket ÄktB). Utgångspunkten är alltså att det ekonomiska bandet klipps i och med skilsmässan. Det finns dock undantag från detta. Det finns två olika situationer här, varmed båda situationerna förutsätter att din mor inte kan försörja sig från eget förvärvsarbete. Den första situationen är om din mor är i behov av underhållsbidrag under en omställningsperiod (6 kap. 7 § andra stycket ÄktB). I sådant fall har din mor rätt till underhållsbidrag från din far efter vad som är skäligt utifrån din fars ekonomiska förhållanden. Den andra situationen gäller underhållsbidrag utan tidsbegränsning (6 kap. 7 tredje stycket ÄktB). Denna situation tar sikte på de äktenskap där själva äktenskapet orsakat oförmågan att försörja sig själv. Fall som kan tänkas omfattas av denna situation är långvariga äktenskap där den ena givit upp sin karriär för att försörja hemmet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är min bedömning alltså att skevdelningsregeln inte är något att föredra i din mors situation. En bodelning är positivt för din mor. Vidare så kan din mor också ha rätt till underhållsbidrag efter en skilsmässa om hon är i behov av det. Möjligtvis under en omställningsperiod tills hon finner ett stabilt förvärvsarbete.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Adam FymanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000