Skevdelningsregeln

2019-07-17 i Bodelning
FRÅGA
jag har blivet lurat hon gifte si med mig två år sedan i Vietnam ,och nu fick hon uppehålstilstånd ,hon kom till sverige i februari och nu efter 4 månader har hon redan lämmnad mig och börjar prata om bodelningen om mitt hus.vad ska jag göra har hon rätt till deta vi har bott tillsamma i fyra månader i Sverige.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregel vid bodelning
Vid en äktenskapsskillnad ska en bodelning genomföras. Vid bodelningen sker en likadelning av den egendom som är giftorättsgods, 10 kap. 1 § ÄktB. Egendomen är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB.

Om någon av punkterna i 7 kap. 2 § ÄktB är uppfyllda, exempelvis genom att ni skrivit ett äktenskapsförord innan eller under tiden ni var gifta med föreskrift om att all eller viss egendom ska vara din enskilda kommer den inte ingå i bodelningen. Med andra ord, om ditt hus är förbehållen dig som din enskilda egendom kommer den inte ingå i bodelningen. Om den inte gör det utgör den giftorättsgods och kommer enligt huvudregeln likadelas.

Skevdelningsregeln
I vissa fall kan det bli aktuellt att gå ifrån ovanstående huvudregel om likadelning. En bodelning kan jämkas enligt 12 kap. 1 § ÄktB, genom en s.k. skevdelning. När en jämkning sker görs en helhetsbedömning utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Två omständigheter som lyfts fram särskilt i lagtexten är äktenskapets längd och makarnas ekonomiska förhållanden, men med tillägget "omständigheterna i övrigt" markeras dock att andra aspekter av mer skönsmässig karaktär kan vägas in.

Skevdelning kommer främst till stånd vid kortvariga äktenskap, och som riktmärke används 5 år inklusive samboskap. Om en likadelning anses oskälig tillämpas en giftorättstrappa istället för likadelning, vilken innebär en successiv upptrappning med 20 % per år och full hälftendelning sker först efter 5 års äktenskap. Om äktenskapet och sammanboendet varat i exempelvis 2 år ska således 2/5 av giftorättsgodset ingå i en bodelning.

Om det vid en bodelning i ditt fall, med hänsyn till äktenskapets längd och omständigheterna i övrigt, anses oskäligt med likadelning kan istället en skevdelning ske. Resultatet blir då att enbart en viss del av giftorättsgodset kommer likadelas och att din fru inte har rätt till hälften av ditt hus.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning.

Med vänliga hälsningar,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2355)
2019-11-14 Hur fungerar giftorättsgods och enskild egendom i förhållande till testamente?
2019-11-12 Kan man ångra ett muntligt bodelningsavtal?
2019-11-12 Kan jag ge bort mina fonder och slippa ta upp dem i bodelningen?
2019-11-11 Ska fastighet belägen utomlands tas med i bodelning?

Alla besvarade frågor (74577)