Skatt på skogsfastighet och kontinuitetsprincipen

2021-05-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej!Om man säljer en skogsfastighet för taxeringsvärdet, 560.000:- hur mycket skall jag betala i skatt?Inget ingångsvärde.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara detta kommer jag använde mig av inkomstskattelagen (IL).

Skatt vid försäljning av skogsfastighet

Vid försäljning av fastigheter ska man betala kapitalvinstskatt, vilken är 22 procent på privatbostad och tomt och 27 procent på jord, skog och ekonomibyggnader. Denna skatt ska betalas på den faktiska vinsten, vilken brukar räknas ut genom att ta försäljningsvärdet och dra bort anskaffningsvärdet (vad man köpt fastigheten för) och andra avdragsgilla utgifter. Det som blir kvar är kapitalvinsten, vilken i sin tur ska beskattas med 27 procent i ditt fall (44 kap. 13–14 §§ IL).

Skatt på fastighet som gått i arv

Eftersom du beskriver att det inte finns något ingångsvärde, så antar jag för frågan att fastigheten överlåtits till dig genom arv eller gåva. Har man inte köpt en fastighet själv gäller den s.k. kontinuitetsprincipen, vilken innebär att man träder in i den tidigare ägarens skattemässiga situation då man tar emot en fastighet genom gåva eller arv (44 kap. 21 § IL). Detta innebär att det är vad den personen köpte fastigheten för som blir relevant för uträkningen av kapitalvinsten. Sådana utgifter som tidigare ägare hade kunnat dra av kan även du dra av.

Har fastigheten gått i arv i generationer så är den latenta skatten betydande i och med att det inte finns något högre anskaffningsvärde att dra av. I dessa fall kan kapitalvinstskatten uppgå till 25 procent av försäljningspriset för en skogsfastighet.

Denna princip sträcker sig dock inte hur långt som helst. Det finns en särskild regel som gäller för fastigheter förvärvade innan 1952, vilken säger att fastigheter förvärvade innan det året ska istället ses som förvärvade 1952 (45 kap. 28 § IL). Anskaffningsutgiften ska i dessa fall bedömas vara 150% av det årets taxeringsvärde, såvida det faktiska anskaffningsvärdet var högre, då får man använda det istället. Skulle fastigheten alltså vara förvärvad innan 1952 så får du dra av 150% av det årets taxeringsvärde som anskaffningsvärde när du räknar ut kapitalvinsten.

Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma till Lawline!

Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?