Skänka fast egendom till barn eller ge motsvarande värde i pengar?

2015-11-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vi tänker ge eller sälja vårt hemman på ca 30 ha till vår ena dotter och ge vår andra dotter motsvarande i pengar. Vilket är bäst: att sälja hemmanet (och ge den dottern samma summa som dotter två) eller att skänka dotter 1 hemmanet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det framgår inte hur gammal dina döttrar är. Om dottern som du hade tänkt skänka hemmanet till är under 18 år gäller följande.

För att ett barn ska kunna motta en gåva krävs det

1. Att barnet förstår gåvans innebörd. (I ett rättsfall fann högsta domstolen att en 12-åring inte förstod innebörden av en gåva av en fastighet).

2. Att gåvan är till nytta för barnet (dvs att gåvan inte innebär något betungande moment såsom att barnet åläggs att göra något eller skuldsätts.)

Om barnet inte kan motta gåvan pga ovanstående måste barnets förmyndare (ni) motta gåvan för barnets räkning. Men förmyndarna anses inte kunna motta gåvan för barnets räkning om det är förmyndaren själv som givit gåvan. Då måste en god man tillsättas för att motta gåvan å barnets räkning fram tills barnet blir myndigt. Se FB 12:8 st 1 och FB 11:2 st 2.här

Enligt FB 14:11 st 1 p1 krävs överförmyndarens samtycke för att fast egendom ska få skänkas till en minderårig, just eftersom gåva av fast egendom innebär att gåvotagaren skuldsätts och barn generellt sett inte får skuldsättas. Det gäller även om en god man tillsätts. Överförmyndaren ska samtycka till skuldsättningen enligt FB 14:13 st 1 p 1 dels till överlåtelsen av fastigheten, dels till skuldsättningen.

Om din dotter är vuxen finns det såklart inga begränsningar, så länge dottern vill motta gåvan.

Som svar på din fråga om vad som är bäst skulle jag rekommendera att ni säljer hemmanet, skänker köpeskillingen till dottern och ger den andra dottern en lika stor summa. Det luriga med fastigheter är att de kan stiga och sjunka i värde på ett sätt som kan vara svårberäkneligt för gemeneman. Genom att sälja nu och ge döttrarna samma summa, hindrar ni att dottern som får hemmanet i realiteten får en större eller mindre summa än den andra dottern. Därmed åläggs ena dottern inte heller några skyldigheter och pengarna växer stabilt på banken.

Vänligen,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3532)
2020-10-26 Vårdnad vid föräldrars bortgång
2020-10-26 Utvecklingen av kvinnans rättsliga ställning
2020-10-25 Får mitt barns förskola neka mig att använda ett smeknamn på mitt barn?
2020-10-25 Vad händer med sambons lån som tagits för utbyggnad om den sambon dör

Alla besvarade frågor (85612)