Skall ändring av stadgar för ideell förening anmälas?

2020-10-31 i Föreningar
FRÅGA
Hej!Vi bedriver en ideell förening där vi ska byta stadgar. Ska det alltid lämnas en blankett för ändringsanmälan som ska skickas till föreningsregistret. Vad är det för avgift på en sådan ändring?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Ideella föreningar är inte lagreglerade, man ser istället till så kallad praxis vilket är vad domstolarna säger om olika fall.

Måste man skicka in en ändringsanmälan?
Det finns inte så mycket reglering på detta området vad jag kunde hitta. Det finns inget tvång för ideella föreningar att vara registrerade hos Bolagsverket. Men eftersom att ni är anmälda, vilket jag antar från din fråga, skulle jag säga att ni borde anmäla ändringarna i stadgan till Bolagsverket. Detta gör ni genom att skriva på en blankett för ändringsanmälan.

Avgifter för ideella föreningar kan du hitta här: https://bolagsverket.se/pb/priser/foreningsformer/avgifter

Hoppas detta besvarar din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (553)
2022-01-20 Vem beslutar om kostnadsfördelningen mellan olika verksamhetsgrenar i en samfällighetsförening?
2022-01-18 Kan ordföranden ensam fatta beslut?
2022-01-11 Kan en adjungerad till en styrelse vara sekreterare?
2022-01-07 Vad gäller om man vill avsätta styrelsen och ändra stadgarna i en ekonomisk förening?

Alla besvarade frågor (98572)