FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt24/05/2020

Skadeståndsansvar för avverkande av skog

Vad kan jag göra för åtgärder när en granne olovligen avverkat 8st stora träd på min tomt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas vi kan hjälpa dig med din fråga.

De finns olika regler som kan aktualiseras. Jag tror att speciellt två typer av åtgärder blir aktuella. De kan både finnas straffrättsliga regler och civilrättsliga regler som blir relevanta.

Straffrätt

Straffrättslig kan främst två typer av brott aktualiseras, som inte är direkt miljöbrott vilket är svårt att utreda utan att veta omständigheterna, och de är stöldbrott och skadegörelsebrott. Dessa regler finns i brottsbalken (BrB)

Eftersom träd har ett ekonomiskt värde så kan de vara stöldobjekt.Vidare eftersom träden är på din mark så tillhör de dig, de är således stöld ifall din granne hade tanken att tillägna sig dem och tog dem utan samtycke. Jag förutsätter att du inte samtyckt. Frågan blir då om han hade uppsåt att tillägna sig träden. Detta kravet innebär att de är stöld om han tar virket och gör de till sitt, t.ex genom att sälja det vidare, 8 kap. 1 § BrB. Däremot är de inte stöld om han bara låter slänga träden eftersom han då inte har ett tillägnelseuppsåt, d.v.s inte hade för avsikt när han tog dem att göra virket till sitt.

En annan typ av brott är skadegörelse. De kommer jag redogöra för mer nedan under skadeståndsanspråk eftersom detta brott i stort korresponderar med skadeståndsansvar, 12 kap. 1 § BrB.

Här är alltså alternativet att ta kontakt med polisen.

Skadestånd

Din granne har varit medveten om vad han gjort när han avverkade träden. Jag kan inte uttala mig om att han visste att de var dina träd eller inte. Men om han visste detta så hade han uppsåt till att han högg ner dina träd, d.v.s skadade din egendom. De är grund för skadeståndsansvar enligt skadeståndslagens regler, 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (SkdL). De krävs dock inte att visste att de var dina, de är tillräckligt att han varit vårdslös för skadeståndsansvar. I denna bedömningen kan de konkretiseras ned till om han borde eller har insett risken att de var dina träd.

För de straffansvar som jag nämnde ovan krävs uppsåt, d.v.s de är inte tillräckligt med vårdslöshet, 12 kap. 1 § BrB. I övrigt korresponderar reglerna med varandra, jfr 2 kap. 1 § SkdL och 12 kap. 1 § BrB.

De du kan göra här är att ansöka om stämning mot din granne för värdet av träden, 42 kap. 1 § RB och 13 kap. 1 § RB och 2 kap. 1 § SkdL. Du kan här kräva att din granne ska förpliktas ersätta trädens konkreta värde eller ev. Värdeminskning som följt av avverkandet 13 kap. 1 § RB.

Sammanfattning och råd

Detta är alltså juridiska alternativ. Beroende på trädens värde och hur mycket de påverkar dig så kanske inte värdet av att driva en process i sig inte är så stort. De jag rekommenderar är att du försöker ta kontakt med din granne och på så sätt utan att blanda in domstolen löser er tvist. De kommer nog i slutendan vara de mest ekonomiskt gynnsamma för er båda. Men som sagt i svaret så finns de tillvägagångssätt som blandar in rätten som en sista utväg.

Hoppas de var ett svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Karl MontalvoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”