Skada på egendom som tjänsten avsåg och på egendom i konsumentens hushåll

Vi nyttjade en hantverkare nyligen för att måla insidan av våra fönster med tillhörande foder. Hantverkaren som jobbade ensam har utfört jobbet slarvigt vilket gjort att vi i efterhand fått skrapa för från fönsterrutan golv, tvättat foder och fönsterbrädor. Han har dessutom spillt färg på en vägg vilket gjorde att hela det det rummet fick målas om för att nyanser skulle stämma. Färg har kladdats på vår säng, gardiner. Till detta hör att mannen glömde en lös tapetkniv på golvet som vår 1 årige sån kom krypandes med. Vilket kunnat sluta I tragedi om vi inte mörkt honom med kniven i tid.

Kan jag höra köpet av tjänsten?

I min värld kan jag så klart betala material men med tanke på alla fläckar vi fått sannera, rummet som målats om av oss och KNIVEN känns det inte kul att betala för detta.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna i konsumenttjänstlagen (KtjL) är tillämpliga eftersom din fråga gäller arbete som en näringsidkare utför på fast egendom åt en konsument (1 § KtjL).

Är tjänsten felaktig?

En näringsidkare (hantverkaren) ska utföra tjänsten fackmässigt (4 § första stycket KtjL). Du som konsument ska därför kunna förvänta dig att arbetet utförs på ett korrekt sätt, utan brister. Tjänsten är felaktig om resultatet avviker från vad du har rätt att kräva, det vill säga om tjänsten inte är fackmässigt utförd (9 § första stycket första punkten KtjL). Utifrån vad du har skrivit, är det troligt att tjänsten inte har utförts på ett korrekt sätt om hantverkaren slarvat med arbetet genom att spilla färg b.la. på fönstret och tillhörande foder som tjänsten avsåg.

Det är viktigt att du meddelar näringsidkaren om felet (reklamerar) inom skälig tid efter det att du märkte felet eller borde ha märkt felet (17 § KtjL).

Kan du häva köpet?

En näringsidkare har rätt att avhjälpa felet utan att du begär det. Det förutsätter dock att näringsidkaren erbjuder sig detta inom en rimlig tid och att konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet (20 § andra stycket KtjL). Ett särskilt skäl till att avvisa erbjudandet kan till exempel vara att näringsidkaren tydligt har visat bristande kompetens.

För att häva hela avtalet måste felet ha medfört att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat samt att näringsidkaren insett eller borde ha insett detta (21 § andras stycket KtjL). Att tjänsten "i huvudsak är förfelat" innebär att föremålet som tjänsten avsåg, i stort sett är oanvändbart på grund av felet. Tjänsten kan också vara i huvudsak förfelat om tjänsten är så dåligt utförd att resultatet i princip inte har något värde för konsumenten. I detta fallet kan det bli svårt att häva avtalet eftersom föremålet fortfarande är användbart och inte har förlorat hela sitt värde. Om felet inte avhjälps har du rätt att göra avdrag på priset (prisavdrag) (21 § KtjL).

Skadeståndsskyldighet på grund av felaktig tjänst

Hantverkaren kan också bli skadeståndsskyldig. Näringsidkarens skadeståndsskyldighet på grund av fel omfattar ersättning för skada på föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör konsumenten eller någon medlem i hans hushåll och egendomen är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (31 § fjärde stycket KtjL). Därmed kan hantverkaren bli ersättningsskyldig för att ha orsakat skada på fönsterrutan, golvet, fodret, fönsterbrädorna, väggen, sängen och gardinerna. Detta även om egendomen inte hade med tjänsten att göra eller om egendomen tillhör någon i ditt hushåll.

Skadeståndsskyldighet på grund av skada på annan egendom än vad tjänsten avsåg

Även om tjänsten skulle ha utförts fackmässigt och därmed felfritt är hantverken skyldig att ersätt skada som tillfogats konsumenten, om skadan har vållats genom försummelse på näringsidkarens sida. Detta gäller även skada på egendom som tillhör någon medlem i konsumentens hushåll (32 § KtjL).

Eventuell personskada

En näringsidkare kan inte bli ersättningsskyldig för personskada i enlighet med konsumenttjänstlagen (35 § KtjL). I detta fallet har inte heller någon personskada inträffat för att skadestånd ska uppkomma enligt skadeståndslagen. Att barnet hade en kniv kan därför inte ersättas.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo