Skada efter laserbehandling och botoxinjektion

FRÅGA
Hej.Jag har blivit skadad efter en laserbehandling och botox injektion. Jag meddelade utövaren men hon svarar inte. Snart har sju veckor passerat och jag funderar på att anmäla henne i Tingsrätten. Finns det någon tidsperiod på när man ska anmäla dvs ska jag anmäla henne inom x antal veckor för att få ärendet prövat? Har läst att man kan anmäla sådant här under misshandel stämmer det? Personen i fråga har dessutom inte rätt att injicera botox (vilket jag inte visste vid tillfället). Kan man stämma henne för det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skulle handlingen anses vara misshandel gäller följande för tid beträffande stämning.

Preskription av brott

Preskription av brott innebär att den misstänkte inte längre kan ställas till svars för brottet. Preskription av brott regleras i 35 kap. BrB och längden av preskriptionstiden beror på hur långt straffet för brottet är.

Preskriptionstiden är (35:1 BrB):

Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,
Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,
Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,
Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,
Tjugofem år för brott som kan ge livstid.

En stämning måste alltså ske inom två år.

Stämning

Det finns faktiskt möjlighet för dig att själv driva saken vidare genom enskilt åtal. Misshandel, 3 kap. 5 § brottsbalken faller vanligtvis under allmänt åtal (efter polisanmälan). Men om åklagaren väljer att inte väcka åtal kan målsäganden (du) göra det istället. Detta framgår av 20 kap. 8 § rättegångsbalken. De flesta reglerna om enskilt åtal återfinns i 47 kap. RB. Där kan du läsa om till exempel vad en stämningsansökan ska innehålla. Det är snarare fördelaktigt om du använder omständigheten at hon inte hade tillstånd, som omständighet och bevis i målet.

Det är vidare värt att notera att rättegångskostnaderna vid enskilt åtal fördelas på liknande sätt som i civilmål och att det alltså kan innebära stora kostnader för dig om du förlorar målet.

Skadestånd

Skulle hennes agerande inte falla under misshandel, kan det bli aktuellt att på civilrättslig väg kräva genen på skadestånd. Skadeståndsskyldighet föreligger i de fall någon uppsåtligen eller vårdslöst orsakat någon personskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Av frågan är det svårt att fastställa huruvida någon varit vårdslös.

I det fall skadeståndsskyldighet kan fastställas har du rätt till ersättning för sjukvårdskostnader och resekostnader. Du har även rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Vill du framföra ett skadeståndskrav rekommenderar jag att du gör detta direkt mot företaget, fastän diskussion förts tidigare, och beskriver i ett brev varför du anser att de är skadeståndsskyldiga och med vilket belopp. Skulle företaget inte betala och du fortfarande anser att de är skadeståndsskyldiga, kan du skicka en stämningsansökan till tingsrätten för att yrka dina krav.

Jag har som sagt svårt att utifrån din fråga avgöra om det är någon person som har varit vårdslös och därför är ersättningsskyldig, eller om dörren ifråga på något sätt kan vara undermålig. Vill du ha hjälp att utreda frågan närmare kan du boka tid med en av våra jurister (här).

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (223)
2022-01-26 Vad gör man om ens hund blivit biten av en annan hund?
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

Alla besvarade frågor (98708)