Ska vi skriva ett gemensamt testamente och hur kan det formuleras?

Vi önskar att arvet efter oss ska vara våra barns enskilda egendom. Dessutom vill vi ge ett belopp till en utomstående person. Skriver vi ett gemensamt testamente och hur kan det formuleras?

Vänligen

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara er fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (förkortas ÄB). Regler om upprättande av testamente finns i 10 kap. ÄB. Jag kommer först kort förklara delen av er fråga om handlar om ett gemensamt testamente, sedan går jag in på era barns arv som enskild egendom och därefter delen av frågan om handlar om arvet till en utomstående.

Skriver vi ett gemensamt testamente?

Ni kan skriva ett gemensamt testamente men ni behöver inte göra det om ni inte vill. Det finns inget i lagen som tvingar er till att göra det. Gemensamma testamenten brukar användas för att se till att makar ärver varandra vid den enes död. Makar ärver dock varandra redan enligt huvudregeln, alldeles oavsett ett eventuellt gemensamt testamente (3 kap. 1 § ÄB). Vill ni ändå skriva ett gemensamt testamente och behöver hjälp med utformningen av detta så råder jag er att kontakta våra jurister på följande länk: https://lawline.se/boka.

Testamente av ert arv som enskild egendom till era barn

För att skydda arvet efter er som enskild egendom skriver ni ett testamente där ni uttrycker er vilja att arvet ska vara era barns enskilda egendom. Det viktigaste är att ni skriver just orden "enskild egendom", och inte blandar ihop det med t.ex. egen egendom eller liknande lydelser. Är det dock så att t.ex. ett av era barn i framtiden gifter sig, endast har gemensamma barn med den hen var gift med och sedan avlider, så är det hens make/maka som ärver alla tillgångar, inklusive den enskilda egendomen från ert arv. Vill ni inte att det ska hända måste ni be era barn att själva skriva ett testamente till förmån för deras barn eller syskon.

Testamente av ert av till en utomstående person

Även här får ni skriva ett testamente till denna utomstående person, likt testamentet till era barn ska det framgå att det är personens enskilda egendom om så önskas av er.

Det finns inget som hindrar att man upprättar flera testamenten. Jag avråder er dock från att upprätta flera originaltestamenten med samma innehåll, eftersom det då kan uppstå konflikter. Ett exempel på en konflikt om ni har flera originaltestamenten är att om ni vill göra ändringar eller lägga till något i ett av dessa så innebär det att de andra testamentena ser annorlunda ut. Det uppstår då en konflikt om vilket testamente som ska gälla. I så fall behöver ni göra ändringar i samtliga testamenten. En anledning till att upprätta flera originaltestamenten är att kunna bevara i säkert förvar på olika ställen.

Sammanfattning

Som jag sa i början av mitt svar finns det inget i lagen som tvingar er att skriva ett gemensamt testamente. Vill ni ändå göra det och ha hjälp med hur det ska formuleras på ett korrekt sätt råder jag er att kontakta våra jurister här på Lawline. Ni kan även kontakta våra jurister för hjälp att upprätta testamenten generellt. Klicka på följande länk för att komma till sidan för kontakt med våra jurister: https://lawline.se/boka.

Vidare är det viktigt att ni är tydliga i formuleringen av testamentet, speciellt avseende att det ska stå just enskild egendom. Det finns inget hinder mot att upprätta flera testamenten, men jag råder er att vara försiktiga med att upprätta flera originaltestamenten med samma innehåll pga. eventuella konflikter.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin PihlRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning