Ska vår skilsmässa föregås av betänketid?

2020-09-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag och min man ska skilja oss och jag har en dotter som jag har ensam vårdnad om och han är inte biologisk pappa till henne. Vad gäller vid en skilsmässa i detta läget? Vi har varit tillsammans 9 år och min dotter är 11år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskapsskillnad finns stadgade i äktenskapsbalken (ÄktB).

När ska en skilsmässa föregås av betänketid?

Om bara en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter en betänketid på sex månader (5 kap. 2-3 ÄktB).

Om makarna är överens om att begära äktenskapsskillnad har de som huvudregel rätt till det utan betänketid. Dock finns ett undantag om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn som är under 16 år som maken även har vårdnaden om (5 kap. 1 § ÄktB). Det kan antingen vara makarnas gemensamma barn eller en av makarnas eget barn.

För det fall någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn som är under 16 år och som maken har vårdnaden om kan äktenskapsskillnad beviljas endast efter sex månaders betänketid även om makarna är överens.

Vad gäller för oss?

Om ni vill begära äktenskapsskillnad kommer den att föregås av sex månaders betänketid eftersom du varaktigt bor tillsammans med din dotter som är under 16 år och som du har vårdnaden om. Äktenskapsskillnaden ska alltså föregås av betänketid även om det inte är ert gemensamma barn.

Betänketiden inleds när ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten. Efter sex månaders betänketid måste någon av makarna framställa ett särskilt yrkande på att äktenskapsskillnad ska beviljas. Ett sådant yrkande måste framställas inom ett år från betänketidens början, men kan alltså framställas tidigast efter sex månader när betänketiden löpt ut (5 kap. 3 § ÄktB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?