Ska tillgångar bank och aktier delas lika vid skilsmässa?

2019-09-02 i Bodelning
FRÅGA
Skilsmässa. Skall tillgångar i bank och exempelvis aktier delas lika vid en skilsmässa mellan makarna när inget äktenskapsförord finns?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För din fråga är Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig lag.

Vad ska ingå i en bodelning?

Vid en skilsmässa ska en bodelning som huvudregel genomföras (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska allt giftorättsgods ingå. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom kan göras enskild genom exempelvis äktenskapsförord eller om man mottagit gåva eller testamenterad egendom med villkoret att det ska utgöra enskild egendom. Har egendom inte gjorts till enskild egendom är den giftorättsgods och ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB samt 7 kap. 1-2 § ÄktB).

Ska banktillgångar och aktier ingå?

Banktillgångar och aktier ska ingå i bodelningen om de är giftorättsgods. De läggs samman till en summa tillsammans med övrigt giftorättsgods från båda makarna och den sammanlagda massan delas sedan som huvudregel lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

Som svar på din fråga ska alltså banktillgångar och aktier ingå i bodelningen tillsammans med övrigt giftorättsgods om de inte gjorts till enskild egendom.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2521)
2020-05-28 Måste man göra en bouppteckning eller bodelning när en make avlidit?
2020-05-28 Hur mycket ska jag köpas ut för ur den gemensamma bostaden vid en bodelning?
2020-05-28 Får man utesluta tillgångar ur bodelningen?
2020-05-27 Kan bodelning rivas upp i efterhand?

Alla besvarade frågor (80400)