FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente19/09/2018

Ska testamentsvittnet ange sin adress?

Hej!

Ska man ange adress eller annan form av spårbarhet för de som bevittnat exv ett testamente?

Med vänlig hälsning,

U

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att handlingen är skriftlig och har undertecknats av personen som upprättat testamentet (testatorn). När testatorn skriver under handlingen ska två vittnen närvara. Vittnena ska också underteckna handlingen. Vittnena ska veta om att det är ett testamente de bevittnar men de måste inte veta om vad som står i handlingen, 10:1 Ärvdabalk (1958:637) (ÄB). Om de nämnda formkraven är uppfyllda är testamentet giltigt.

Testamentsvittnena måste inte datera sina underskrifter eller uppge sin adress (hemvist) för att testamentet ska vara giltigt. I 10:2 ÄB rekommenderas dock vittnena att anteckna datum, yrke och hemvist för att det inte ska råda någon tvekan om vem som bevittnade handlingen och vid vilken tidpunkt det skedde.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?