Ska testamentsvittnet ange sin adress?

Hej!

Ska man ange adress eller annan form av spårbarhet för de som bevittnat exv ett testamente?

Med vänlig hälsning,

U

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att handlingen är skriftlig och har undertecknats av personen som upprättat testamentet (testatorn). När testatorn skriver under handlingen ska två vittnen närvara. Vittnena ska också underteckna handlingen. Vittnena ska veta om att det är ett testamente de bevittnar men de måste inte veta om vad som står i handlingen, 10:1 Ärvdabalk (1958:637) (ÄB). Om de nämnda formkraven är uppfyllda är testamentet giltigt.

Testamentsvittnena måste inte datera sina underskrifter eller uppge sin adress (hemvist) för att testamentet ska vara giltigt. I 10:2 ÄB rekommenderas dock vittnena att anteckna datum, yrke och hemvist för att det inte ska råda någon tvekan om vem som bevittnade handlingen och vid vilken tidpunkt det skedde.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning